Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20

Dane techniczne:

Materiał : keramzytobetonowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 380
Szerokość [mm] : 240
Wysokość [mm] : 200
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 11,0
Masa elementu [kg] : 26,0–28,5
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,711
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 59 (dla ściany obustronnie otynkowanej tynkiem gipsowym)
Klasa reakcji na ogień : A1
Klasa odporności ogniowej : REI 240
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 12,4
Liczba elementów na palecie [szt.] : 40 (masa palety ok. 1040 kg)
Łączenie elementów : zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 771-3:2011
Opis: 
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20 wykonany z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 010 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian akustycznych w systemie budowania Leca® BLOK. Wytrzymałość na ściskanie bloczka Leca® BLOK akustyczny 24/20 wynosi 11,0 N/mm2 i określono ją przy ściskaniu elementu o wys. 20 cm.

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20 można stosować jako element konstrukcyjny i izolacji akustycznej przy budowie ścian grubości 38, 24 i 20 cm w:
●  budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
●  budynkach użyteczności publicznej
●  innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich.
Używany do wykonywania:
●  ścian wewnętrznych o wysokiej izolacyjności akustycznej (konstrukcyjnych i działowych)
●  ścian zewnętrznych.

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20 należy murować stosując murarskie zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe. Murowanie ścian musi być wykonane na pełną spoinę poziomą i pionową. Ściany wewnątrz muszą być obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym.

Bloczki składowane są na paletach (ilość na palecie jest różna w zależności od zakładu produkcyjnego). Zabezpieczenie pustaków na palecie folią od góry pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia. Palety można składować pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynów i składów oraz maksymalnie do dwóch palet na placach budowy. Transport palet z bloczkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigiem przy użyciu zawiesi nieniszczących bloczków w trakcie rozładunku.

Przy przecinaniu elementów keramzytobetonowych może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe.