• partnerzy serwisu

Plastyfikator do betonów ARPLAST-P

Rodzaj : domieszka
Typ domieszki : uplastyczniająca
Postać : płyn
Temperatura stosowania [°C] : od -8 do +35
Główny składnik : związki powierzchniowo-czynne
Dozowanie [% do masy cementu] : 0,5–1,0 (optymalnie 0,7)
Gęstość [g/cm³] : 1,143 ±0,020
Kolor : brązowy
Zawartość chlorków [% masy] : < 0,1
Zawartość alkaliów [% masy] : < 5,0
Opakowanie : 1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Normy, certyfikaty, aprobaty : atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych
Opis:  ARPLAST-P to plastyfikator do betonów, skutecznie uplastycznia mieszankę betonową zapewniając jej jednorodną strukturę. Umożliwia realizację robót do -8oC.

Produkty (0)