• partnerzy serwisu

Domieszka do zapraw uplastyczniająco-napowietrzająca ARPLAST-Z

Rodzaj : domieszka
Typ domieszki : uplastyczniająca, napowietrzająca
Postać : płyn
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +35
Główny składnik : związki powierzchniowo-czynne i wspomagające
Dozowanie [% do masy cementu] : 0,2–0,4 (optymalnie 0,25)
Gęstość [g/cm³] : 1,040 ±0,030
Kolor : brązowy
Zawartość chlorków [% masy] : < 0,1
Zawartość alkaliów [% masy] : < 5,0
Opakowanie : 1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Normy, certyfikaty, aprobaty : atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych
Opis:  ARPLAST-Z to domieszka do zapraw murarskich i tynkarskich. Poprawia spoistość, zapobiega rozwarstwieniu i eliminuje zacieki na klinkierze, obniża napięcie powierzchniowe wody.

Produkty (0)