Studnie kanalizacyjne Ø 1000, bez uszczelki

Materiał : beton
Rodzaj studni : włazowa
Typ studni : drenarska
Rodzaj ścieków : wody opadowe
Budowa : pierścienie wyrównawcze, zwężki betonowe, kręgi pośrednie, kręgi podstawy (dennice)
Średnica wewnętrzna  [mm] : 1000
Średnica zewnętrzna [mm] : 1180
Wysokość kręgu pośredniego [mm] : 500, 1000
Masa kręgu pośredniego [kg] : 390, 780
Pierścienie wyrównawcze : Ø wew. 625 mm, Ø zew. 865 mm; wys. 40, 60, 80, 100 mm; masa odpowiednio: 22, 32, 42, 53
Średnica wewnętrzna/zewnętrzna podstawy studni [mm] : 1000/1300
Grubość dna podstawy [mm] : 150, 190, 230
Maks. średnica dopływu Dn max [mm] : 300, 500, 600 (odpowienio do grubości ścianki)
Średnica wewnętrzna zwężki redukcyjnej [mm] : 1000/625
Wysokość zwężki redukcyjnej [mm] : 600
Masa zwężki redukcyjnej [kg] : 430
Klasa betonu : min. C 40/50
Klasa ekspozycji : XA3, XC4, XD3, XF4
Nasiąkliwość [%] : 4%–6%
Mrozoodporność : F150
Gwarancja : 3 lata
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 1917:2004+AC:2009, PN-EN 476:2012
Opis: 

Dennice PERFECT produkowane są w trakcie jednego cyklu produkcyjnego jako monolityczne z mieszanki samozagęszczalnej SCC. Kręgi wytwarzane w technologii EXACT, dzięki kompletowi dolnych i górnych pierścieni stalowych, posiadają idealnie kołowe i gładkie betonowe zamki, gwarantujące pełną szczelność połączeń pomiędzy prefabrykatami. Dodatkowo zastosowanie cementu hutniczego – siarczanoodpornego, pozwala wyprodukować studnie z betonu o odporności na agresję chemiczną opisaną klasą ekspozycji XA3. Dzięki opracowanej technologii produkcji, studnie spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 1917:2004+AC:2009.

Produkty (0)