Dane techniczne:

Materiał : beton
Rodzaj studni : włazowa
Typ studni : sanitarno-deszczowa
Rodzaj ścieków : ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe, wody opadowe
Budowa : pierścienie wyrównawcze, kręgi pośrednie, płyty pokrywowe, kręgi podstawy (dennice), płyty redukcyjne
Średnica wewnętrzna  [mm] : 1500
Średnica zewnętrzna [mm] : 1800
Wysokość kręgu pośredniego [mm] : 250, 500, 750, 1000, 1500
Masa kręgu pośredniego [kg] : 480, 970, 1450, 1950, 2950
Uszczelnienia międzykręgowe : uszczelki samosmarujące z EPDM lub klinowe typu SG z SBR/NBR
Pierścienie wyrównawcze : Ø wew. 625 mm, Ø zew. 865 mm; wys. 60, 80, 100 mm; masa odpowiednio: 39, 53, 65 kg
Średnica wewnętrzna/zewnętrzna płyty pokrywowej [mm] : 625/1800
Wysokość płyty pokrywowej [mm] : 200
Masa płyty pokrywowej [kg] : 1050
Średnica wewnętrzna/zewnętrzna płyty redukcyjnej [mm] : 1000/1800
Wysokość płyty redukcyjnej [mm] : 250
Masa płyty redukcyjnej  [kg] : 850
Średnica wewnętrzna/zewnętrzna podstawy studni [mm] : 1500/(1960, 2460)
Grubość dna podstawy [mm] : 230, 480
Maks. średnica dopływu Dn max [mm] : 1000
Klasa betonu : min. C 40/50
Klasa ekspozycji : XA3, XC4, XD3, XF4
Stopnie złazowe : żeliwne, montowane w układzie mijankowym lub stalowe szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane w układzie drabinkowym; mają jaskrawożółty kolor
Nasiąkliwość [%] : 4%–6%
Mrozoodporność : F150
Wodoszczelność : W8
Gwarancja : 3 lata
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 476:2012, AT/2008-03-2337/2
Opis: 

Dennice PERFECT produkowane są w trakcie jednego cyklu produkcyjnego jako monolityczne z mieszanki samozagęszczalnej SCC. Kręgi wytwarzane w technologii EXACT, dzięki kompletowi dolnych i górnych pierścieni stalowych, posiadają idealnie kołowe i gładkie betonowe zamki, gwarantujące pełną szczelność połączeń pomiędzy prefabrykatami. Dodatkowo zastosowanie cementu hutniczego – siarczanoodpornego, pozwala wyprodukować studnie z betonu o odporności na agresję chemiczną opisaną klasą ekspozycji XA3. Dzięki opracowanej technologii produkcji, studnie spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 1917:2004+AC:2009.