• patron serwisu

Mata izolacyjna z wełny kamiennej PAROC Pro Lamella Mat Clad gr. 20 mm, dł. 10 000 mm

Postać handlowa : mata
Materiał : wełna mineralna pokryta dwuwarstwowo folią aluminiową, tkaniną z włókna szklanego oraz warstwą LPDE
Zastosowanie : izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kanałów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
Maks. temperatura stosowania [°C] : +500
Grubość  [mm] : 20 (maksymalna 80)
Wymiary [mm] : 1000/10 000 (szerokość/długość)
Tolerancja grubości [%] : T4
Gęstość [kg/m³] : 50
Zawartość jonów rozpuszczalnych w wodzie [ppm] : < 10 (jony chloru)
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,039 (w temp. +10°C);
0,045 (w temp. +50°C);
0,055 (w temp. +100°C);
0,081 (w temp. +200°C);
0,120 (w temp. +200°C);
0,110 (w temp. +300°C)
Nasiąkliwość wodą [kg/m²] : ≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)
Opór dyfuzyjny pary wodnej Sd [m] : 200 (MV2 wg EN 14303:2009)
Normy, atesty, certyfikaty : EN 14303:2009, EN 822, EN 823
Opis:  Mata izolacyjna z wełny kamiennej PAROC Pro Lamella Mat Clad to mata lamellowa z dwuwarstwową folią aluminiową, tkaniną z włókna szklanego i pokryciem z LPDE. Stosowana do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskotemperaturowych kotłów, małych zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych. Zapobiega również kondensacji pary wodnej a dzięki prostopadłemu do folii ułożeniu włókien znakomicie zachowuje pierwotną grubość izolacji na ostrych krawędziach i narożnikach.
Temperatura na styku pomiędzy folią aluminiową i welną nie może przekraczać +80oC.
Wyroby PAROC z wełny mineralnej są odporne na działanie wysokich temperatur. Lepiszcze zaczyna wyparowywać, gdy jego temperatura przekroczy około +200oC. Właściwości izolacyjne wełny mineralnej pozostają niezmienne, ale odporność na ściskanie słabnie. Temperatura mięknienia włókien wełny mineralnej przekracza +1000oC.

Produkty (0)