• patron serwisu

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC ROS 60, gr. 40 mm

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : dachy płaskie
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 40
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1800
Szerokość [mm] : 1200
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1
Reakcja na ogień : klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,039
Opór cieplny [m²K/W] : 1,00
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1,0
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 60
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13162, EN ISO 1182
Opis:  Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC ROS 60 o grubościach od 40 do 120 mm to sztywna, ogniochronna płyta o wysokich właściwościach izolacyjności cieplnej, stosowana w izolacyjnym układzie jedno- lub dwuwarstwowym dachu płaskiego. Niepalna płyta do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachów płaskich o małym nachyleniu. Stosowana jednowarstwowo lub w układzie dwuwarstwowym (może być jako płyta spodnia lub wierzchnia) w izolacji betonowych, blaszanych lub drewnianych stropodachów niewentylowanych. Nadaje się do bezpośredniego mocowania na niej różnego rodzaju powłok dachowych.
Wełna pakowana jest w paczki na palecie o wymiarach 1200x1800x2400 mm.

Produkty (0)