• patron serwisu

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC WAS 50tb, gr. 30 mm

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : ściany zewnętrzne
Postać handlowa : płyta
Powłoka : czarny welon z włókna szklanego
Grubość [mm] : 30
Klasa tolerancji grubości : T4
Długość [mm] : 1200
Szerokość [mm] : 600
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1
Reakcja na ogień : klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,034
Opór cieplny [m²K/W] : 0,85
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1,0
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13162, EN ISO 1182
Opis:  Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC WAS 50tb o grubościach od 30 do 200 mm to półsztywna, ogniochronna płyta o wysokich właściwościach izolacyjności cieplnej, pokryta jednostronnie czarnym welonem z włókna szklanego. Stosowana jako izolacja termiczna ścian zewnętrznych, wentylowanych w nowych i starych budynkach. Może być stosowana jednowarstwowo lub w układzie dwuwarstwowym w kombinacji z elastyczną płytą izolacyjną. Układ dwuwarstwowy tworzy szczelną izolację.
Produkty z wełny kamiennej PAROC są w stanie wytrzymać wysokie temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywać dopiero, gdy temperatura przekracza ok. 200oC. Właściwości termoizolacyjne pozostają niezmienne ale zmniejsza się wtedy odporność na obciążenia ściskające. Temperatura topnienia włókien w produktach z wełny kamiennej wynosi ponad 1000oC.

Produkty (0)