Dane techniczne:

Opis: 
Program do projektowania i analizy ścian oporowych z gabionów. Oferuje możliwość obliczenia dowolnego kształtu konstrukcji z gabionów, np. z przewieszeniami lub wymagających kotwienia.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczość wyświetlacza 1024×768 pikseli, adapter graficzny wspierający OpenGL 1.5, port USB.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).
  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
  Sprawdzenie materiału gabionu (skała).
  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).
  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.
  Sprawdzenie materiału gabionu (skała).
  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.
  Weryfikacja materiału, z którego wykonany jest projektowany gabion.
  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.
  Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).
  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).
  Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania.
  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).
  Różnorodność kształtów konstrukcji (np. modelowanie przedłużenia siatki z zakotwieniem).
  Dowolna liczba faz budowy.
  Proste generowanie dokumentacji wynikowej z możliwością wstawiania własnych załączników - dowolnych obrazów i tekstu.