Oczyszczalnia ścieków MicroSeptic (6 M)

Rodzaj oczyszczalni : z drenażem rozsączającym
Stopień redukcji zanieczyszczeń [%] : zawiesina - 40,0-94,0%; BZT5 - 23,3-66,0%
Maks. liczba mieszkańców M : 6
Przepustowość [m³/d] : 0,9
Objętość całkowita [m³] : 3,0
Objętość jednostkowa [m³/M] : 0,5
Objętość osadnika wstępnego [m³] : 3,0
Wymiary zbiorników (dł./szer./wys.) [mm] : 2630/880/1650
Masa zbiornika [kg] : 160
Materiał zbiornika : polietylen (PEHD)
Wysokość od dna do podstawy dopływu [mm] : 1500
Wysokość od dna do odpływu ścieków [mm] : 1450
Średnica dopływu [mm] : 110
Średnica odpływu [mm] : 110
Drenaż rozsączający : rury drenażowe nacinane PVC, Ø 110 mm/2,2 mm/2,0 m; 24 szt.
Długość drenażu rozsączającego [m] : 48
Ilość ciągów drenarskich : 3; min. rozstaw 1,5 m
Studzienka rozdzielcza : wykonana z PE, 1 x wlot i 3 x wylot; Ø 300 mm, wysokość 730 mm; 1 szt.
Geowłóknina : rolka, szer. 0,5/50 m; 1 szt.
Wywiewki : wykonane z PP Ø 110; 3 szt.
Kosz filtracyjny : z wypełnieniem z płaszczyzn PE; 1 szt.
Pozostałe elementy systemu : studzienka kontrolna Ø 300 mm, wysokość 630 mm; rury pełne PVC Ø 110 mm/2,2 mm/(1,0; 1,5; 2,0 m); kolano PVC 110/90 mm; daszek wentylacyjny PP Ø110
Ułożenie drenażu  : rury ułożone w wykopach o szerokości 50-80 cm, na głębokości 40-50 cm w warstwie żwiru o granulacji ok. 4 cm, przykryć geowłókniną; końce ciągów drenażowych zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi na wysokość ok. 0,5 m n.p.t.
Powierzchnia zabudowy [m²] : ok. 8 (zbiornik)
Wymagane odległości drenażu [m] : min. 2 od granicy działki; min. 5 od okien pomieszczeń użytkowych budynku (w szczególności budynków sąsiadujących); co najmniej 15 od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (dotyczy również studni na działce sąsiedniej)
Odległość wylotu oczyszczonej wody od studni [m] : co najmniej 30
Posadowienie zbiorników  [m] : od 1,65 do 2,255
Wywóz osadu : po 1-2 latach
Gwarancja  : 15 lat na zbiornik oczyszczalni
Normy, atesty, certyfikaty : zgodnie z normą EN 12566-1
Opis:  Przydomowa oczyszczalnia Roth MircoSeptic z drenażem rozsączającym jest stosowana do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Składa się z osadnika gnilnego, w którym następują zarówno procesy oczyszczania mechanicznego (sedymentacja i flotacja) jak i biologicznego (denitryfikacja). Osadnik ma zabezpieczenie w postaci kosza filtracyjnego przed przepłynięciem grubszych frakcji ścieków do drugiego etapu oczyszczania czyli do drenażu rozsączającego. Wstępnie podczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze przepływają ze zbiornika gnilnego do polietylenowej studzienki rozdzielczej, a stąd do drenażu rozsączającego, jako końcowego procesu oczyszczania (tlenowa obróbka ścieków).

Produkty (0)