• patron serwisu

Preparat do uszczelniania betonu XYPEX CONCENTRATE DS-1

Rodzaj powłoki : mikrozaprawa cementowa (mieszanka na bazie cementu do stosowania metodą "dry-shake")
Rodzaj obciążenia : wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym
Skład : cement portlandzki, piasek krzemionkowy, aktywne substancje chemiczne
Postać : szary proszek
Wodoszczelność [MPa] : 1,2
Temperatura stosowania [°C] : > 0
Odporność termiczna [°C] : od -32 do +130 (stałe),
od -185 do +1530 (okresowo)
Gęstość [kg/dm³] : 1,1 ± 0,05
Chemoodporność : brak zmian w środowisku 3 ≤ pH ≤ 11, okresowo 2 ≤ pH ≤ 12
Zawartość jonów chlorkowych [%] : < 0,05
Kolor : szary
Ilość warstw : 1
Zużycie [kg/m²] : 0,95
Czas początku wiązania (urabialność) [min] : jak beton
Trwałość [m-c] : 12
Przechowywanie : w suchych pomieszczeniach w temp. min. +7°C
Opakowanie : 25 kg
Normy, certyfikaty, aprobaty : dostępne u dystrybutora
Opis:  Xypex Concentrate jest unikalnym środkiem chemicznym do uszczelnień przeciwwodnych betonu i jego ochrony o wodoszczelności 1,2 MPa (ciśnienie negatywne i pozytywne). XYPEX CONCENTRATE DS-1 jest specjalnie zaprojektowany do stosowania metodą "dry-shake" na poziomych powierzchniach betonowych. Składa się z cementu portlandzkiego, różnych firmowych aktywnych substancji chemicznych oraz wyselekcjonowanego kruszywa, o uziarnieniu odpowiednim do posadzek betonowych. DS-1 staje się integralną częścią powierzchni betonowej, dzięki czemu nie występują problemy zazwyczaj związane z powłokami (np. łuszczenie, pylenie, rozwarstwienie czy odpryski). Aktywne środki chemiczne reagują z wilgocią w świeżym betonie, co prowadzi do powstania, w wyniku reakcji katalitycznej, nierozpuszczalnych formacji krystalicznych w porach i kapilarach betonu.

Produkty (0)