• patron serwisu

Płyta ogniochronna z wełny kamiennej PAROC FPS 17, gr. 20 mm

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : kominy, piece (konstrukcje stalowe, konstrukcje betonowe)
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 20
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1200–1800
Szerokość [mm] : 600
Gęstość [kg/m³] : 170
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1
Reakcja na ogień : klasa A1 (niepalny)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,038
Opór cieplny [m²K/W] : 0,50
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13162, PN-EN 823, EN ISO 1182, Aprobata Techniczna ETA-08/0093, Certyfikat Zgodności z ETA 0809-CPD-0723
Opis:  Niepalna płyta z wełny kamiennej, przeznaczona głównie do izolacji ogniochronnej nośnych konstrukcji stalowych, betonowych, kominów, pieców lub jako wypełnienie drzwi przeciwpożarowych. Może być również stosowana do izolacji konstrukcji betonowych. W systemie PAROC FireSAFE zapewnia nawet 3,5 godzinną odporność ogniową konstrukcji stalowych.

Produkty (0)