• partnerzy serwisu

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC Linio 15, gr. 20 mm

Przeznaczenie : fasady (otynkowane, strefy wokół stolarki otworowej)
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 20
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1200
Szerokość [mm] : 600
Gęstość [kg/m³] : NPD
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1
Reakcja na ogień : klasa A1 (niepalny)
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,037
Opór cieplny [m²K/W] : 0,50
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (przy krótkotrwałym zanurzeniu), ≤ 3 (przy długotrwałym zanurzeniu)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 30
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] : TR15 (prostopadłe do powierzchni czołowych)
Ilość na palecie [szt.] : 60–360
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13162, PN-EN 1604, PN-EN 1606, PN-EN 1607, PN-EN 1609, PN-EN 13501-1, PN-EN 823, PN-EN 826, PN-EN 29053, PN-EN 12086, PN-EN 12087, PN-EN 12340, PN-EN 29052-1, EN ISO 354
Opis:  Niepalna płyta z wełny kamiennej, stosowana w cienkowarstwowych fasadach otynkowanych wokół otworów okiennych lub drzwiowych oraz w istniejących bądź nowobudowanych fasadach budynków. Płyta posiada doskonałą izolacyjność cieplną oraz jest odporna na działanie alkaliów. Nie gromadzi wilgoci i nie reaguje na zmiany temperatury. Zastosowanie produktu zapewnia uzyskanie gładkiej i szczelnej otynkowanej powierzchni fasady oraz miejsc wokół okien i drzwi.

Produkty (0)