• patron serwisu

Samoprzylepna mata lamelowa PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix gr. 20, dł. 500

Postać handlowa : mata
Materiał : samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej skalnej, jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową
Zastosowanie : izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kanałów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
Maks. temperatura stosowania [°C] : +50
Grubość  [mm] : 20 (opcjonalnie do 100 z użyciem izolowanych szpilek)
Wymiary [mm] : 500/(2500-10 000) (długość/szerokość zależna od grubości)
Tolerancja grubości [%] : T4
Zawartość jonów rozpuszczalnych w wodzie [ppm] : < 10 (jony chloru)
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,038 (w temp. +10°C); 0,047 (w temp. +50°C)
Nasiąkliwość wodą [kg/m²] : ≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)
Opór dyfuzyjny pary wodnej Sd [m] : 200 (MV2 wg EN 14303:2009)
Reakcja na ogień : klasa A2-s1,d0
Normy, atesty, certyfikaty : EN 822, EN 823, EN 14303:2009

Produkty (0)