• patron serwisu

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC ROS 30 g, gr. 80 mm (min.)

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : dachy płaskie
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 80
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1200
Szerokość [mm] : 1200
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1,0 (dla temp. +70°C)
Reakcja na ogień : klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,036
Opór cieplny [m²K/W] : 2,20
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1,0
Opór przepływu powietrza [kPa s/m³] : NPD (wg EN 13162:2012)
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 30
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] : -
Obciążenie punktowe [N] : 250
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182
Opis:  PAROC ROS 30 g to sztywna, niepalna płyta dachowa z wełny kamiennej o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporna na obciążenia. Na górnej powierzchni płyty znajdują sie rowki wentylacyjne, które umożliwiają stałe suszenie izolacji i konstrukcji dachowej. Przeznaczona do izolacji termicznej dachów płaskich z normalnym poziomem obciążenia. Stosowana w warstwie środkowej lub jako warstwa spodnia w układzie izolacji dachu płaskiego, z rowkami wentylacyjnymi pod wierzchnim arkuszem dachowym.

Produkty (0)