• patron serwisu

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC ROB 60, gr. 20 mm (min.)

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : dachy płaskie
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 20
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1800
Szerokość [mm] : 1200
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1,0 (dla temp. +70°C)
Reakcja na ogień : klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,038
Opór cieplny [m²K/W] : 0,50
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1,0
Opór przepływu powietrza [kPa s/m³] : NPD (wg EN 13162:2012)
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 60
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] : -
Obciążenie punktowe [N] : 600
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182
Opis: 

PAROC ROB 60 to bardzo sztywny, niepalny arkusz z wełny kamiennej stosowany jako izolacyjna warstwa wierzchnia istniejących i nowych dachów płaskich. Płyta izolacyjna została opracowana tak, aby zapewnić trwałe, twarde i ognioodporne podłoże dla większości typów płaskich pokryć dachowych, jak również izolację warstwy nośnej w miejscach remontów.

Produkty (0)