• patron serwisu

Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC Linio 80, gr. 50 mm (min.)

Rodzaj wełny : kamienna
Przeznaczenie : otynkowane ściany zewnętrzne
Postać handlowa : płyta
Grubość [mm] : 50
Klasa tolerancji grubości : T5
Długość [mm] : 1200
Szerokość [mm] : 200
Stabilność wymiarowa [%] : ≤ 1,0 (dla temp. +70°C i wilg. 90%)
Reakcja na ogień : klasa A1
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] : 0,040
Opór cieplny [m²K/W] : 1,25
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 1,0
Opór przepływu powietrza [kPa s/m³] : NPD (wg EN 13162:2012)
Nasiąkliwość wodą przy zanurzeniu [kg/m²] : ≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie), ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] : 50
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] : 0,08 (prostopadle do powierzchni)
Obciążenie punktowe [N] : -
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 822, EN 823, EN 13162:2012, EN ISO 1182
Opis:  PAROC Linio 80 to sztywna, ogniochronna płyta lamelowa z wełny kamiennej, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporna na działanie związków alkalicznych. Stosowana do izolacji termicznej fasad otynkowanych (metoda ETICS). Przeznaczona do izolacji powierzchni zakrzywionych lub kolistych naroży. Do konstrukcji ściennej płyty lamelowe są przymocowane przy użyciu zaprawy klejowej. Dodatkowe łączniki mechaniczne nie są zwykle potrzebne.

Produkty (0)