• patron serwisu

Puszka instalacyjna rozgałęźna PIP-2AN, 3x6,0 mm²

Typ puszki : rozgałęźna
Ilość żył : 3
Maks. napięcie zasilania [V AC] : 400
Zakres prądowy [A] : 16
Maks. średnica kabla instalacyjnego [mm] : 25
Maks. pole przekroju żyły [mm²] : 6
Wymiary [mm] : 225/125/36 (dł./szer./gr.)
Wyposażenie : kostki ceramiczne
Materiał : blacha pokryta farbą proszkową w kolorze czerwonym lub białym
Stopień ochrony : IP20
Klasa odporności ogniowej : E90
Sposób montażu : na ścianie lub na suficie (zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej)
Normy, certyfikaty, aprobaty : Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 063-UWB-0194
Opis:  Puszki instalacyjne PIP zwiększają bezpieczeństwo instalowanych systemów przeciwpożarowych. Mają odporność ogniową E90. Ich zadaniem jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru. Puszki serii PIP przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów, głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymowych itd.

Produkty (0)