• partnerzy serwisu

Domieszka napowietrzająca OZONIT-N

Rodzaj : domieszka
Typ domieszki : napowietrzająca
Postać : płyn
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +35
Główny składnik : związki powierzchniowo-czynne
Dozowanie [% do masy cementu] : 0,05–0,40
Gęstość [g/cm³] : 1,004 ±0,020
Kolor : bezbarwny
Zawartość chlorków [% masy] : < 0,1
Zawartość alkaliów [% masy] : < 5,0
Opakowanie : 30, 200, 1000 dm³
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Normy, certyfikaty, aprobaty : atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

Produkty (0)