• partnerzy serwisu

Domieszka opóźniająca wiązanie, upłynniająca MIX-O

Rodzaj : domieszka
Typ domieszki : opóźniająca wiązanie, upłynniająca
Postać : płyn
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +35
Główny składnik : żywica naftalenowa, lignosulfonian
Dozowanie [% do masy cementu] : 0,5–2,0 (optymalnie 1,0)
Gęstość [g/cm³] : 1,180 ±0,020
Kolor : brązowy
Zawartość chlorków [% masy] : < 0,1
Zawartość alkaliów [% masy] : < 5,0
Opakowanie : 30, 200, 1000 dm³
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Normy, certyfikaty, aprobaty : atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych
Opis:  MIX-O to domieszka opóźniająca wiązanie, znacznie redukująca ilość wody, upłynniająca.

Produkty (0)