Dane techniczne:

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji budowlanych: żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych, fundamentów i wykonywania obliczeń statycznych oraz do tworzenia zestawień obciążeń i wykazów materiałów. Programy SPECBUD mają wszechstronne zastosowanie, przydatne są w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Pakiet Pomoce Projektanta zawiera moduły stanowiące przydatne narzędzia ułatwiające codzienną pracę Projektanta. Służą one do szybkiego uzyskania informacji projektowej czy rozwiązywania (sprawdzania) różnych mniejszych zagadnień obliczeniowo-konstrukcyjnych.

W skład pakietu wchodzą następujące moduły:
●  Długości Zakotwienia Prętów Zbrojenia wg PN
●  Połączenia Prętów Zbrojenia na Zakład wg PN
●  Kalkulator Prętów Zbrojeniowych
●  Długości Wyboczeniowe Słupów Żelbetowych wg PN
●  Nośność Kotew Fundamentowych wg PN
●  Pochylenia Połaci Dachowych
●  Mapy Stref Oddziaływań Klimatycznych
●  Kalkulator Wyrażeń Arytmetycznych.