• patron serwisu

Program Edytor Wykazów Zbrojenia

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji budowlanych: żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych, fundamentów i wykonywania obliczeń statycznych oraz do tworzenia zestawień obciążeń i wykazów materiałów. Programy SPECBUD mają wszechstronne zastosowanie, przydatne są w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program Edytor Wykazów Zbrojenia stanowi bardzo przydatne narzędzie służące do wykonywania i edytowania wykazów (zestawień) zbrojenia dla prętów i siatek zbrojeniowych. Można w nim przygotować zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane wykazy zbrojenia. Możliwa jest praca z wieloma wykazami jednocześnie.

Zestawienie zbrojenia można tworzyć ręcznie lub automatycznie. Przy ręcznym zapisie wprowadza się kolejne pozycje wykazu z wykorzystaniem narzędzi przyspieszających tworzenie zestawienia, takimi jak: przesuwanie, kopiowanie pozycji, automatyczne numerowanie prętów, scalanie wykazów i inne. Automatyczne tworzenie wykazu polega na imporcie/wczytaniu wykazów zbrojenia elementów żelbetowych wyeksportowanych z innych programów SPECBUD. 
Program umożliwia eksport gotowych wykazów na kilka sposobów: 
  bezpośredni wydruk wykazów na drukarkę
  eksport wykazów do pliku RTF lub wstawienie bezpośrednio do edytora tekstów
  eksport wykazów do pliku XLS i automatyczne otwarcie w arkuszu kalkulacyjnym
  eksport bieżącego wykazu do pliku DXF lub wstawienie bezpośrednio do programu CAD.

Produkty (0)