• patron serwisu

Program Słup Żelbetowy - Rysunek DXF

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji budowlanych: żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych, fundamentów i wykonywania obliczeń statycznych oraz do tworzenia zestawień obciążeń i wykazów materiałów. Programy SPECBUD mają wszechstronne zastosowanie, przydatne są w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Moduł ten współpracuje z programem obliczeniowym Słup Żelbetowy. Umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego słupa żelbetowego wraz z wykazem zbrojenia i tablicą materiałową. Rysunek słupa jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń wytrzymałościowych wykonanych programem Słup Żelbetowy. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia treści rysunku o dodatkowe elementy, które nie podlegają obliczeniom – może dodać zbrojenie użytkownika czy dodatkowe opisy i elementy graficzne (koty, osie, opisy poziomów, itp.).
Rysunek wykonawczy słupa można uzyskać na dwa sposoby: wydruk skalowalnego rysunku bezpośrednio z modułu rysunkowego lub przekazanie (eksport) rysunku do pliku DXF oraz bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.).

Produkty (0)