• patron serwisu

Sygnalizator optyczny SO-Pd13

Zastosowanie : pożarowe
Typ sygnalizatora : optyczny
Rodzaj sygnalizatora : wewnętrzny
Wysokość montażu [m] : 3, 6 lub 9 (w zależności od odmiany)
Napięcie zasilania (DC) [V] : 16,0-32,5
Pobór prądu w stanie spoczynku [mA] : 0
Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] : < 38,0 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); < 85,0 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)
Pobór mocy w stanie alarmowania [W] : < 0,91 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); < 2,0 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)
Temperatura robocza [°C] : od -10 do +55
Barwa emitowanego światła : czerwona lub biała
Liczba błysków [1/min] : 33,6
Czas pojedynczego rozbłysku [s] : 0,19 (dla wersji SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)
Wymiary [mm] : 115/53 (śred./gr.) (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); 115/68 (śred./gr.) (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)
Masa [kg] : 0,180 (SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s); 0,20 (SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s)
Pole przekroju linii dozorowej/sygnałowej/zasilania [mm²] : 0,28-2,50
Materiał obudowy : tworzywo sztuczne
Kolor : czerwony (obudowa), biały (podstawa mocująca)
Stopień ochrony : IP54
Sposób montażu : na ścianie lub suficie
Kategoria pokrycia : O (sygnalizatory klasy otwartej)
Rodzaj środowiska pracy : A (przeznaczony do pracy wewnątrz budynku)
Normy, certyfikaty, aprobaty : EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006, EN 54-23:2010, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1438-CPR-0287, Świadectwo Dopuszczenia nr 3047/2017
Opis:  Sygnalizator optyczny stosowany w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Dostępny w wersji z wbudowanym modułem synchronizacji lub bez niego. Włączany do instalacji SAP za pośrednictwem puszki połączeniowej o wymaganej odporności ogniowej (zalecana PIP-1AN). Po podłączeniu do zasilania sygnalizator generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku do 0,2 s. Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,56 Hz. Umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie lub z efektem fali. Występuje w odmianach: SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s, SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s.

Produkty (0)