• patron serwisu

Zbrojenie specjalne COMBAR® Ø 12 mm

Materiał : tworzywo sztuczne (żywica syntetyczna z włóknami szklanymi)
Gęstość [g/cm³] : 2,23
Granica plastyczności fyk [N/mm²] : > 1000 (charakterystyczna)
Granica plastyczności fyd [N/mm²] : > 445 (obliczeniowa)
Moduł sprężystości podłużnej E [GPa] : 60
Średnica nominalna [mm] : 12
Masa 1 m  [kg] : -
Odkształcenie [%] : 7,4 (w stanie granicznym dopuszczalnego obciążenia)
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : < 0,5
Opis:  Zbrojenie specjalne COMBAR® stosowane do zbrojenia betonu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Element nie wchodzi w reakcję z chemikaliami, nie jest magnetyczny i nie przewodzi prądu elektrycznego. COMBAR® stosowany jest również jako zbrojenie tymczasowe przy przewiertach w zbrojonych konstrukcjach betonowych.

Produkty (0)