• patron serwisu

Program ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

Opis: 
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia, oparty na technologii BIM (Building Information Modeling), pozwalający na projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach. Umożliwia ich zaprojektowanie i wydruk w wielkościach zależnych od potrzeb użytkownika. Program kierowany jest do projektantów oraz osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków użytku publicznego. Użytkownik ma możliwość tworzenia planów ewakuacji na istniejących rzutach kondygnacji, bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego zadany obszar projektowy za pomocą narzędzi systemu ArCADia. Program udostępnia także bibliotekę z symbolami i tablicami z zakresu ochrony i ewakuacji w razie pożaru, z możliwością ich edycji.

Możliwości modułu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE:
●  Sporządzanie i wydruk planów ewakuacji na podstawie rzutów wykonanych w systemie ArCADii lub wczytanych z innych programów.
●  Automatyczne tworzenie legendy z opisem użytych obiektów i symboli.
●  Wprowadzanie gotowych tabel informacyjnych z możliwością ich modyfikacji i zapisu do biblioteki globalnej programu.
●  Automatyczne tworzenie planu ogólnego z rzutu kondygnacji narysowanej obiektami systemu ArCADia.
●  Biblioteka symboli i tablic, zgodna z normami branżowymi.
●  Łatwe i intuicyjne w obsłudze funkcje definiowania dróg ewakuacyjnych.
●  Gotowe tablice z regułami postępowania w razie pożaru lub wypadku.
●  Zautomatyzowane funkcje zaznaczania dróg ewakuacyjnych.
●  Symbole, kolory i inne cechy programu zgodne z normami ISO 23601 oraz PN-97/N-011256.
●  Nowe symbole: Zakazu, Ochrony Przeciw Pożarowej, Środków Ewakuacji, Nakazu i Ostrzegawcze wg normy ISO 7010:2011.

Produkty (0)