• partnerzy serwisu

Pionowy system zabezpieczający GlideLoc®

Rodzaj zabezpieczenia : system asekuracyjny
Typ : szynowy (pionowy)
Elementy systemu : szyna pionowa montowana do istniejących drabin, drabina typu Y i podwójna, uchwyty mocujące (najważniejsze elementy)
Maksymalna liczba użytkowników : 1
Materiał elementów mocujących : stal ocynkowana ogniowo, stal odporna na korozję, aluminium anodowane
Materiał szyny : aluminium anodowane, stal ocynkowana ogniowo, stal odporna na korozję
Zakończenia szyn : ograniczniki ruchome (górne oraz dolne) stosowane do wpinania oraz wypinania wózka systemowego, zapobiegają przypadkowemu wysunięciu się wózka z systemu oraz ograniczniki stałe (ze stali odpornej na korozję)
Maksymalna rozpiętość pojedynczego przęsła szyny [m] : 4,48
Maks. odległość między pośrednimi punktami mocującymi [m] : 1,68
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 353-1
Opis:  Stały pionowy system zabezpieczający przed upadkiem GlideLoc® firmy Söll, którego głównym elementem jest szyna prowadząca z zaczepami blokującymi w odległościach co 140 mm. W szynie prowadzącej porusza się mechanizm samozaciskowy wykonany z aluminium ze zintegrowanym rozpieraczem krzywkowym ze stali odpornej na korozję. Jest on przyłączony do przedniego zaczepu szelek bezpieczeństwa za pomocą zatrzaśnika. W przypadku upadku zintegrowany rozpieracz krzywkowy blokuje się na ślepym zaczepie blokującym szyny prowadzącej (po maks. 140 mm upadku) i zatrzymuje.
Do systemu GlideLoc® podpięta może być 1 osoba na każde 3 m systemu przy założeniu, że konstrukcja spełnia dane obciążenie (6 kN dla pierwszej osoby + 1,5 kN dla każdej następnej osoby).

Pozostałe elementy składowe systemu:
  uchwyty mocujące (do konstrukcji stalowych, do betonu, do ścian murowanych, do masztów rurowych)
  ograniczniki
  sekcje wyjściowe
  obrotnice
  zwrotnice
  podesty spoczynkowe
  płyty przykrywające
  drabiny nożycowe
  urządzenie ułatwiające wejście do szybu
  zwrotnica równoległa
  poręcze na maszty rurowe
  pomosty stałe na maszty rurowe
  drabiny przenośne
  profile wzmacniające
  mechanizm samozaciskowy BODY CONTROL I i II – wyposażony w element pochłaniający energię, przeznaczony do stosowania w pionowych i poziomych systemach firmy Söll; obudowa wykonana z aluminium, język blokujący ze stali odpornej na korozję; wpięcie do systemu wykonywane poprzez sekcję z wycięciem
  mechanizm samozaciskowy UNIVERSAL II – wyposażony w element pochłaniający energię, przeznaczony do stosowania w pionowych i poziomych systemach firmy Söll; obudowa wykonana z aluminium, język blokujący ze stali odpornej na korozję; dzięki ruchomej parze rolek wózek można włożyć i wyciągnąć z szyny w dowolnym miejscu.

Produkty (0)