• patron serwisu

Program Belka EN

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Funkcje i cechy programu:
●  analiza statyczna belek wieloprzęsłowych
●  wbudowane biblioteki profili stalowych (możliwość rozbudowy o własne przekroje Użytkownika), generator parametrów przekrojów betonowych, drewnianych i innych
●  obciążenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej (siły i momenty skupione, obciążenia rozłożone (prostokątne lub trapezowe) oraz oddziaływania termiczne)
●  współpraca z modułem obciążeń programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN
●  pełna kombinatoryka obciążeń (automatyczna – zgodnie z regułami Eurokodu PN-EN 1990 lub "ręczna" – indywidualne kombinacje Użytkownika)
●  wyniki w formie tablic oraz wykresów (także obwiednie) sił wewnętrznych, przemieszczeń
●  zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (możliwość wydruku i zapisu do edytora tekstu lub pliku RTF).

Produkty (0)