• patron serwisu

Program Rama EN

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Funkcje i cechy programu:
  analiza statyczna płaskich ustrojów prętowych (typu 2D)
  automatyczny generator typowych ustrojów (ram wielonawowych i wielokondygnacyjnych, kratownic, więźb dachowych, łuków i belek)
  import geometrii z pliku DXF,
  wbudowane biblioteki profili stalowych (możliwość rozbudowy o własne przekroje Użytkownika), generator parametrów przekrojów betonowych, drewnianych i innych
  obciążenia: siły i momenty skupione, obciążenia rozłożone (prostokątne lub trapezowe) oraz oddziaływania termiczne
  pełna kombinatoryka obciążeń (automatyczna – zgodnie z regułami Eurokodu PN-EN 1990 lub "ręczna" – indywidualne kombinacje Użytkownika)
  wyniki w formie tablic oraz wykresów (także obwiednie) sił wewnętrznych, przemieszczeń i naprężeń
  zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (możliwość wydruku i zapisu do edytora tekstu lub pliku RTF).

Produkty (0)