• patron serwisu

Program Kalkulator Oddziaływań Normowych EN

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program umożliwia tworzenie zestawień obciążeń przy wykorzystaniu tablic i procedur norm:
●  założenia w zakresie oddziaływań i kombinacji - wg PN-EN 1990
●  obciążenia stałe - wg PN-EN 1991-1-1
●  obciążenia użytkowe w budynkach - wg PN-EN 1991-1-1
●  obciążenie śniegiem - wg PN-EN 1991-1-3
●  oddziaływania wiatru - wg PN-EN 1991-1-4
●  oddziaływania termiczne - wg PN-EN 1991-1-5.

Program działa w dwóch trybach: 
●  oddziaływanie wg normy – w tym trybie program prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń stałych i użytkowych oraz przedstawia szczegółowe procedury obliczeń wartości obciążenia śniegiem i wiatrem czy oddziaływań termicznych, dla wybranego normowego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania.
●  zestawienie oddziaływań – tryb ten umożliwia tworzenie zestawień obciążeń zawierających wiele pozycji obciążeń różnych rodzajów, wyrażonych w kN, kN/m, kN/m2 oraz oC.

Produkty (0)