Program Belka

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Funkcje i cechy programu:
  analiza statyczna belek wieloprzęsłowych
  wbudowane biblioteki profili stalowych, generator przekrojów betonowych, drewnianych i innych
  obciążenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej
  pełna kombinatoryka obciążeń (ręczna i automatyczna wg PN-82/B-02000)
  wyniki w formie tablic oraz wykresów (także obwiednie) sił wewnętrznych, reakcji i przemieszczeń.

Produkty (0)