• patron serwisu

Klej odkształcalny ATLAS PLUS MEGA

Typ kleju : cementowy
Klasa kleju : C2ES1
Odkształcalność  [mm] : od 2,5 do 5,0
Stosowany do klejenia : ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany i laminowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, panele izolacyjne i dźwiękochłonne, płytki: szklane, barwione, drukowane, kompozytowe)
Zastosowanie : wewnątrz, na zewnątrz
Skład : spoiwo cementowe, kruszywa i specjalnie dobrane środki modyfikujące naturalne i syntetyczne
Postać : proszek (sucha mieszanka)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +25
Gęstość [g/cm³] : ok. 1,60
Wartość pH : ok. 12
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : od 0,21 do 0,24
Czas przydatności do użycia [h] : ok. 4
Czas otwarty pracy [min] : > 30
Czas korygowania klejenia [min] : 10
Czas schnięcia/użytkowanie [h] : po 24
Czas pełnego utwardzenia  [h] : po 3 dniach
Spoinowanie [h] : po 24
Zużycie [kg/m²] : 3,0 (paca 8 mm, płytka 30x30 cm)
Grubość warstwy [mm] : od 4 do 20
Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : ≥ 1,0
Odkształcenie poprzeczne (ugięcie) : 2,5–5,0
Reakcja na ogień : klasa A2fl-s1
Cechy szczególne : doskonale wypełnia przestrzeń pod płytką
Opakowanie [kg] : 25 (worki foliowe)
Trwałość [m-c] : 12
Przechowywanie : w suchym miejscu
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 12004+A1:2012 (dla kleju klasy C2ES1), Deklaracja właściwości użytkowych 1024/CPR
Opis: 
Klej odkształcalny ATLAS PLUS MEGA może być nakładany na posadzki i podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, mur z betonu komurkowego, z cegły lub pustaków, z bloczków gipsowych, beton, lastryko, mineralne dyspersje i reaktywne powłoki uszczelniające, podkłady podłogowe z zatopionym ogrzewaniem podłogowym, istniejące okładziny ceramiczne.
Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane; równe – maksymalna grubość kleju to 20 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 330 lub ATLAS ZW 50, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR; oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS, zagruntowane – ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność, ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.

Produkty (0)