• patron serwisu

Klej szybkowiążący wysokoelastyczny odkształcalny ATLAS PLUS EXPRESS

Typ kleju : cementowy
Klasa kleju : C2FTES1
Odkształcalność  [mm] : od 2,5 do 5,0
Stosowany do klejenia : ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany i laminowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, panele izolacyjne i dźwiękochłonne, płytki: szklane, barwione, drukowane, kompozytowe)
Zastosowanie : wewnątrz, na zewnątrz
Skład : spoiwo cementowe, kruszywa i specjalnie dobrane środki modyfikujące naturalne i syntetyczne
Postać : proszek (sucha mieszanka)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +25
Gęstość [g/cm³] : ok. 1,60
Wartość pH : ok. 12
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : od 0,21 do 0,23
Czas przydatności do użycia [h] : ok. 1
Czas otwarty pracy [min] : > 30
Czas korygowania klejenia [min] : 10
Czas schnięcia/użytkowanie [h] : 4
Czas pełnego utwardzenia  [h] : po 24
Spoinowanie [h] : po 4
Spływanie z powierzchni pionowej : brak spływu
Spływalność [mm] : < 0,5
Zużycie [kg/m²] : 2,0 (paca 6 mm, płytka 30x30 cm)
Grubość warstwy [mm] : od 2 do 5
Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : ≥ 1,0
Odkształcenie poprzeczne (ugięcie) : 2,5–5,0
Reakcja na ogień : klasa A1, A1fl
Opakowanie [kg] : 25 (worki foliowe)
Trwałość [m-c] : 12
Przechowywanie : w suchym miejscu
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 12004+A1:2012 (dla kleju klasy C2FTES1), Deklaracja właściwości użytkowych nr 1087/CPR
Opis: 
Klej szybkowiążący wysokoelastyczny odkształcalny ATLAS PLUS EXPRESS może być nakładany na posadzki i podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, mur z betonu komórkowego, z cegły lub pustaków, z bloczków gipsowych, beton, lastryko, mineralne dyspersje i reaktywne powłoki uszczelniające, podkłady suche z płyt gipsowych, podkłady podłogowe z zatopionym ogrzewaniem podlogowym, tynki z ogrzewaniem podtynkowym, płyty GK, istniejące okładziny ceramiczne, dyspersyjne, olejne powłoki malarskie, podłogi z desek, płyty OSB, panele izolacyjne, powierzchnie metalowe i stalowe, powierzchnie z tw. sztucznych.
Cechy szczególne: szybkowiążący, szerokie możliwości stosowania: baseny, tarasy, etc.
Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane; równe – maksymalna grubość kleju to 5 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 330 lub ATLAS ZW 50, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR; 
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej emulsyjnej; podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS, zagruntowane – ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność, ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność; zaizolowane – w przypadku układania płytek na powierzchniach, które są narażone na oddziaływanie wody: ATLAS WODER W, ATLAS WODER S –możliwość montażu okładziny po 24 h, ATLAS WODER DUO - możliwość montażu okładziny po 12 h, ATLAS WODER E – możliwość montażu okładziny standardowo po 24 h lub po 4 h od nałożenia drugiej warstwy masy, ale tylko w przypadku gdy całkowita grubość powłoki wynosi maksimum 1 mm.

Produkty (0)