• patron serwisu

Szybkosprawna posadzka cementowa ATLAS POSTAR 80

Rodzaj masy : cementowa
Skład : cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące
Zastosowanie : pod płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele – zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym obciążeniu do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Sposób nakładania : ręczny
Minimalna grubość warstwy [mm] : 10
Maksymalna grubość warstwy [mm] : 80
Zużycie [kg/m²] : 2,0
Zużycie [dm³/m²] : 1 (na 1 mm grubości warstwy)
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : > 40
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : > 7
Gęstość [kg/m³] : 1,75
Skurcz [%] : ≤ 0,06
Proporcje mieszania [dm³/kg] : od 0,06 do 0,08
Czas zużycia [min] : 30
Czas utwardzania [h] : 3
Czas pełnego wiązania i schnięcia : 28 dni
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Reakcja na ogień : klasa A1
Układanie warstwy wykończeniowej : 24 h (ceramika, kamień),
7 dni (PVC, wykładziny dywanowe, parkiet)
Opakowanie : 25 kg
Przechowywanie : w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach; nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu
Gwarancja : 12 miesięcy
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13813:2003

Produkty (0)