• patron serwisu

Dwuskładnikowa hydroizolacja ATLAS WODER DUO

Rodzaj powłoki : mikrozaprawa cementowa
Rodzaj obciążenia : wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym, woda pod ciśnieniem wewnętrznym
Skład : cement, wypełniacze, dodatki modyfikujące, żywice syntetyczne
Postać : szlam
Wodoszczelność [MPa] : 0,7
Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] : 2,78
Rodzaj podłoża : cementowe, beton komórkowy, ceramiczne, silikatowe, płyty OSB
Temperatura stosowania [°C] : od +8 do +30
Temperatura podłoża [°C] : od +8 do +30
Odporność termiczna [°C] : min. +60
Gęstość [kg/dm³] : 1,85 (składnik A); 1,00 (składnik B)
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : > 0,9 (betonowe); > 0,6 (ceglane); > 0,6 (stalowe); > 0,8 (powłoka malarska z żywic epoksydowych); > 0,5 (płyty GK)
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] : > 0,3
Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] : > 20
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] : 1,35 (z wkładką wzmacniającą); 1,00 (bez wkładki)
Mrozoodporność [%] : tak
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 3/1 (składnik A/składnik B)
Ilość warstw : 2
Grubość warstwy [mm] : do 2 (I warstwa),
2-3 (II warstwa)
Zużycie [kg/m²] : 3,00 (izolacja typu lekkiego);
3,75 (izolacja typu średniego);
4,50 (izolacja typu ciężkiego)
Czas zużycia : 60 minut
Czas nakładania kolejnej warstwy : 3 h
Czas schnięcia : 3 h
Dalsza obróbka [h] : 3 h
Pełne użytkowanie : 7 dni
Sposób aplikacji : paca, pędzel, natrysk
Opakowanie : 16 kg, 32 kg
Normy, certyfikaty, aprobaty : Krajowa Ocena Techniczna ITB 2018/0383
Opis: 
Tworzy hydroizolację przeciwwilgociową i przeciwwodną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy). Odporny na negatywne parcie wody.
Wodoszczelność – minimum 0,7 MPa przy warstwie o grubości 2,5 mm. Gwarantuje to całkowite zabezpieczenie podłoża przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem.
Odporność na negatywne parcie wody - minimum 0,5 MPa.

Produkty (0)