Dane techniczne:

Typ : perforowane
Rodzaj stali : stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 1034:2015-09, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088
Wykończenie  : możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor
Szerokość korytka [mm] : 35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600
Wysokość korytka [mm] : 42, 50, 60, 80, 100, 110
Długość korytka [mm] : 2000, 3000, 6000
Grubość blachy [mm] : 1,5
Dodatkowe elementy systemu : łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (kolana, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywy do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych
Normy, atesty, certyfikaty : Certyfikat wyrobów nr: TM 61000061.001 wg PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Certyfikat Zgodności E90 na zamocowania nr 2884/2013 i Certyfikat Zgodności E-90 na zespoły kablowe nr: 3011/2015 wg DIN 4102-12:1998 wydane przez CNBOP-PIB
Opis: 

Aprobaty i certyfikaty do korytka kablowego: Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB, CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, Krajowy Certyfi kat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0111, Certyfikat VDE Prüf – und Zertifi zierungsinstitut GmbH (nr 5018795-5430-0001/219753 wydany w zakresie zgodności z punktem 11.1 normy PN-EN 61537:2007), ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifi zierungsinstitut GmbH certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753.

Zastosowanie: prowadzenie trasy kablowej.


Na zamówienie: stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KAJ... powyżej 300 m
- KAP... powyżej 300 m
stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie z rzadszą perforacją