• patron serwisu

Rura systemowa Roth AluLaserplus ø 14 mm

Element systemu : rura
Rodzaj rury : wielowarstwowa
Materiał : PE-RT/Al/PE-RT
Zastosowanie : instalacje wodociągowe
Średnica zewnętrzna [mm] : 14
Średnica wewnętrzna [mm] : 10
Grubość ścianki [mm] : 2,0
Pojemność wodna  [dm³/m] : 0,079
Masa rury [kg/m] : 0,102
Długość rur [m] : 100, 200 (krąg)
Min. promień gięcia  : 5 x ?
Ciśnienie robocze  [MPa] : 1,0
Maks. temperatura robocza [°C] : +95
Pozostałe elementy systemu : kształtki z polifenylenosulfonu (PPSU), kształtki mosiężne (mosiądz CuZn36Pb2As, mosiądz czerwony Rg5 CuSn5Zn5Pb-C)
Rodzaj połączeń : zaciskane
Kolor : biały
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] : 0,035
Współczynnik rozszerzalności liniowej [mm/mK] : 0,3
Chropowatość  [mm] : 0,004
Gwarancja : 10 lat
Normy, atesty, certyfikaty : Atest Higieniczny HK/W/0853/01/2008, Aprobata Techniczna ITB AT-15-8205/2009
Opis:  Rdzeń rury stanowi rura bazowa z polietylenu PE-RT, otoczona monolitycznym spoiwem, które sprawia, że zespolenie między płaszczem aluminiowym oraz rurą bazową PE-RT z jednej strony, jak również między zewnętrzną warstwą polietylenową (również z PE-RT) a aluminium z drugiej strony, jest jednorodne. Rury są odporne na korozję oraz na inkrustację. Mają zminimalizowaną rozszerzalność liniową, wysoką wytrzymałość na ciśnienie i temperaturę, długą żywotność. Nadają się do każdej jakości wody.

Produkty (0)