• patron serwisu

Program KOMPAS-3D

Opis: 
KOMPAS-3D to światowej klasy system do projektowania. Służy do tworzenia trójwymiarowych modeli z powiązanych części i złożeń, zawierających nowo tworzone i standardowe elementy strukturalne. Wykorzystane w programie jądro matematyczne oraz technologia parametryczna (opracowane przez specjalistów ASCON) pozwalają na szybkie tworzenie modeli typowych produktów w oparciu o zaprojektowany wcześniej prototyp. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu projektowania i wprowadzania produktów do procesu produkcyjnego w możliwie krótkim terminie. Szeroki zakres funkcji ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z uzupełnianiem projektów i utrzymaniem produkcji.

Najważniejsze funkcje i cechy programu:
●  szybkie tworzenie dokumentacji technicznej i projektowej (rysunki złożeniowe, zestawienia komponentów, schematy szczegółowe itp.)
●  przetwarzanie danych geometrycznych do zastosowań projektowych
●  przetwarzanie danych geometrycznych do programów CNC (programy sterujące maszynami)
●  eksport modeli 3D do formatu PDF 3D oraz rysunków 2D do formatu PDF
●  wygładzanie krawędzi w modelach 3D
●  obsługa formatu STL
●  wymiana danych między różnymi systemami CAD/CAM/CAE poprzez funkcję eksportu i importu plików (obsługa formatów IGES, SAT, XT, STEP, VRML)
●  wprowadzanie standardowych produktów z bibliotek do modelu oraz tworzenie bibliotek użytkownika.

Produkty (0)