Dane techniczne:

Opis:  Wykonane z żeliwa (odlewu żeliwnego ocynkowanego), służą do połączenia prętów stężających z głównymi elementami konstrukcji (rygle, słupy). Zastępują dotychczas stosowane elementy z kątownika lub ciętych pod kątem kawałków rur. Bloki kotwiące samoczynnie dostosowują kąt pochylenia. Zastosowanie podkładki promieniowej zmniejsza do minimum siły zginające powstające w węźle kotwiącym.