Program Kalkulator Obciążeń Normowych

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program znacznie ułatwia tworzenie zestawień obciążeń, przez co jest bardzo przydatny w codziennej pracy projektowej zarówno większych biur projektowych, jak i małych pracowni. 
Obliczenia wykonywane są z uwzględnieniem polskich norm obciążeń budowli: PN-82/B-02001 (obciążenia stałe) i PN-82/B-02003 (obciążenia użytkowe) oraz PN-82/B-02004 (obciążenie pojazdami) i normy PN-88/B-02014 (obciążenie gruntem), a także normy wiatrowej PN-77/B-02011 ze zmianą Az1/2009 i normy śniegowej PN-80/B-02010 ze zmianą Az1/2006.
Program spełnia dwie funkcje:
  tworzy typowe zestawienia obciążeń przy wykorzystaniu wbudowanych tablic i procedur polskich norm (z możliwością wglądu i wydruku szczegółowych procedur obliczeniowych dla różnych przypadków obciążeń)
  umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych baz obciążeń różnych grup.

Produkty (0)