• patron serwisu

Program Fundamenty Bezpośrednie

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Program umożliwia kompleksowe projektowanie ław i stóp prostopadłościennych, schodkowych i trapezowych, na podłożu uwarstwionym, dla wielu przypadków obciążeń, w tym parcia bocznego. Obliczenia geotechniczne wykonywane są zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020, zaś obliczenia wytrzymałościowe zbrojenia i na przebicie - wg normy żelbetowej. Tworzone są rysunki siatki zbrojenia w podeszwie fundamentu i poszczególnych wkładek oraz zbrojenia uzupełniającego w górnej części fundamentu, a także tablica stali zbrojeniowej. 
Moduł Kalkulator Parametrów Geotechnicznych Gruntów umożliwia ustalenie wartości parametrów gruntów spoistych i sypkich metodą B przy wykorzystaniu tablic i rysunków normy gruntowej oraz zależności korelacyjnych.
Program umożliwia zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu pojedynczych fundamentów, co pozwala na wariantowanie obliczeń i sprawną optymalizację konstrukcji, a także umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych.

Produkty (0)