• patron serwisu

Program Belka Jezdna Wciągnika

Opis: 
Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

Opis programu
Ten specjalistyczny program umożliwia obliczenia statyczne wieloprzęsłowej belki jezdnej obciążonej dwoma wciągnikami i dodatkowym obciążeniem stałym. Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są w postaci obwiedni wykresów momentów zginających w płaszczyźnie pionowej i poziomej, sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki. Obliczenia wytrzymałościowe wykonywane są wg normy stalowej PN-90/B-03200 dla belek o typowych przekrojach (dwuteownik walcowany lub spawany albo dwuteownik walcowany wzmocniony kątownikami, ceownikiem lub blachą - poszczególne kształtowniki składowe przekroju belki dobiera się automatycznie przy wykorzystaniu bibliotek tych profili). Sprawdzana jest także wytrzymałość spoin łączących profile składowe belki.

Produkty (0)