• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
11 z działu

Kruszywa


 

Nazwa

Producent

Rodzaj :

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

Zastosowanie :

izolacja stropów, wyrównywanie

podłogi na gruncie

izolacja posadzek, izolacja stropów, izolacja stropodachów, lekkie betony konstrukcyjne

izolacja posadzek, izolacja stropów, izolacja stropodachów, lekkie betony konstrukcyjne

izolacja posadzek, izolacja stropów, izolacja stropodachów, wyrównywanie, drenaż, izolacja rurociągów, izolacja zbiorników, lekkie betony konstrukcyjne

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

Frakcje [mm] :

0–5

10–20

0–4

4–10

10–20

0–4

0–5

0–6

4–10

5–10

8–20

Rodzaj ziaren :

okrągłe, kruszone

okrągłe, kruszone

okrągłe, kruszone

okrągłe, kruszone

okrągłe, kruszone

okrągłe

okrągłe, kruszone

okrągłe, kruszone

okrągłe

okrągłe, kruszone

okrągłe

Gęstość nasypowa [kg/m³] :

425–575 (w stanie luźnym)

246–333 (w stanie luźnym)

434–586 (w stanie luźnym)

272–368 (w stanie luźnym)

246–333 (w stanie luźnym)

433–587 (w stanie luźnym, średnio ok. 510)

425–575 (w stanie luźnym, średnio ok. 500)

348–471 (w stanie luźnym, średnio ok. 410)

272–368 (w stanie luźnym, średnio ok. 320)

266–366 (w stanie luźnym, średnio ok. 320)

246–333 (w stanie luźnym, średnio ok. 290)

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,120

0,100 (dla kruszywa impregnowanego na gruncie λ = 0,110 W/mK)

0,120

0,100

0,100

0,120

0,120

 

0,1

 

0,1

Odporność na miażdżenie [N/mm²] :

 

0,75

 

 

0,75

 

 

 

1,07

1,0

0,75

Wilgotność [%] :

< 4

 

< 4

< 4

< 4

 

 

 

 

 

 

Kapilarność [cm] :

 

< 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcja na ogień :

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

Opakowanie :

55 dm³ (worek);
1,5 m³ (big-bag)

2,0 m³ (big-bag)

55 dm³ (worek);
1,5 m³ (big-bag)

55 dm³ (worek);
2,0 m³ (big-bag)

55 dm³ (worek);
2,0 m³ (big-bag)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 45 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 45 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 55 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 55 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 70 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 75 m³ na samochód)

Przechowywanie :

keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

keramzyt w big-bagach należy zabezpieczyć przed opadami, które mogą wypłukiwać impregnat; może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy; dłuższy okres przechowywania w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

Normy, certyfikaty, atesty :

EN 14063-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 14063-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

Opis

Drobnoziarniste kruszywo ceramiczne stosowane jako izolacja i wyrównawcza podsypka na stropach pod płyty suchego jastrychu. Kruszywo można stosować na ugiętych stropach drewnianych oraz stropach ceglanych i żelbetowych.Ułożenie podsypki i płyt suchego jastrychu jest szczególnie zalecane podczas remontów starych budynków. Pozwala to na szybkie przygotowanie trwałego podłoża pod każdy rodzaj posadzki bez konieczności wykonywania mokrych podkładów betonowych.Leca® KERAMZYT podsypkowy na stropach spełnia podstawową rolę nośnego podłoża pod płyty suchego jastrychu. Dodatkowo izoluje akustycznie i termicznie strop. Na oczyszczone podłoże należy wysypać kruszywo w warstwie poziomującej dostosowanej do nierówności i ugięcia stropu. Zalecana warstwa 1–10 cm. Warstwę tę można powierzchniowo zagęścić stosując ubijaki ręczne z płytą ok. 50x50 cm. Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Na wypoziomowanej i zagęszczonej powierzchni można układać płyty suchego jastrychu. Pracownicy układający i zagęszczający kruszywo oraz układający płyty suchego jastrychu powinni mieć pod butami przymocowane dodatkowe „deseczki” zwiększające powierzchnię podeszwy i zapobiegające zagłębianiu się buta.W przypadku stropów drewnianych pod Leca® KERAMZYTEM podsypkowym nie należy stosować żadnych dodatkowych izolacji z folii PE. Zasada ta wynika z konieczności zachowania paroprzepuszczalności tych stropów. Na stropach żelbetowych i ceglanych pod keramzyt można stosować paroizolację.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilkuprocentowego zapasu kruszywa.Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Leca® KERAMZYT impregnowany to lekkie kruszywo ceramiczne do podłóg na gruncie.Procedura ułożenia podłogi na gruncieUsunąć humus. Na wyrównanym podłożu gruntowym ułożyć Leca® KERAMZYT impregnowany do podłóg na gruncie w warstwie grubości 25–35 cm. Następnie zagęścić mechanicznymi zagęszczarkami płytowymi lub ręcznymi ubijakami o płycie min. 50x50 cm. Zagęszczony keramzyt zmniejsza grubość warstwy o około 10%. Chodzenie po keramzycie (bez zapadania się) ułatwią np. blaty z desek lub sklejki ew. stosowanie „sandałów big-foot” – doczepiane do butów, „podeszwy” np. ze sklejki o wymiarach ok. 7–10 cm większej od podeszwy buta. Po zagęszczeniu wierzchnią warstwę keramzytu należy spryskać szprycem cementowym. Po około 24 godzinach można na takiej powierzchni bez problemów układać następne warstwy podłogowe. Na całej powierzchni należy ułożyć izolację przeciwwilgociową (np. 2 x folia budowlana, łączenia na zakład min. 10 cm sklejane taśmą). Wykonać dylatacje obwodowe, a następnie warstwę posadzkową stosując np. gotową mieszankę weber.floor 1000 grubości min. 4 cm (w zależności od projektowanych obciążeń) lub jastrych cementowy (tzw. szlichtę) grubości min. 5–6 cm, ewentualnie beton. Jastrych można wzmocnić siatkami stalowymi, np. prefabrykowanymi.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0–10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Leca® KERAMZYT izolacyjny S to drobnoziarniste lekkie kruszywo ceramiczne stosowane do izolacji i wyrównania posadzek, stropów, stropodachów o grubości zasypek 0–6 cm oraz do przygotowania lekkich betonów.Procedury dot. izolacji stropówLeca® KERAMZYT izolacyjny S w stropach spełnia najczęściej rolę wypełnienia (w stropach żebrowych) lub warstwy wyrównawczej przy ugiętych lub nierówno wylanych stropach. Na oczyszczone podłoże należy wysypać keramzyt o grubości 0–6 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem może pojawić się paroizolacja. Następnie należy powierzchniowo zagęścić kruszywo przy użyciu ubijarki ręcznej (płyta 50x50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Po zagęszczeniu na wierzchu wykonać szpryc cementowy i układać następne warstwy posadzki. Na stropie betonowym w zależności od konstrukcji warstwa keramzytu może nie gwarantować wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Przy posadzkach drewnianych (parkiet, mozaika, deska) na keramzycie przed ułożeniem szlichty należy ułożyć folię.Procedury dot. lekkich betonówPrzykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0–10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Leca® KERAMZYT izolacyjny M to średnioziarniste lekkie kruszywo ceramiczne stosowane do izolacji i wyrównania posadzek, stropów, stropodachów o grubości zasypek 3–9 cm oraz do przygotowania lekkich betonów.Procedury dot. izolacji stropówLeca® KERAMZYT izolacyjny M w stropach spełnia najczęściej rolę wypełnienia (w stropach żebrowych) lub warstwy wyrównawczej przy ugiętych lub nierówno wylanych stropach. Na oczyszczone podłoże należy wysypać keramzyt o grubości 3–9 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem może pojawić się paroizolacja. Następnie należy powierzchniowo zagęścić kruszywo przy użyciu ubijarki ręcznej (płyta 50x50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Po zagęszczeniu na wierzchu wykonać szpryc cementowy i układać następne warstwy posadzki. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Przy wierzchnich posadzkach drewnianych (parkiet, mozaika, deska) na keramzycie przedułożeniem szlichty należy ułożyć folię.Procedury dot. lekkich betonówPrzykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0–10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Leca® KERAMZYT izolacyjny L to gruboziarniste lekkie kruszywo ceramiczne stosowane do izolacji i wypełnień wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie suchego keramzytu o grubości wypełnienia większej niż 8 cm, a w szczególności do:●  izolacji posadzek, stropów, stropodachów●  wypełnień stropów, sklepień.Leca® KERAMZYT izolacyjny L można stosować również, podobnie jak Leca® KERAMZYT budowlany L do:●  drenaży, zasypek●  izolacji rurociągów, zbiorników, itp. w gruncie●  wytwarzania betonów lekkich.Procedury dot. stropodachówW ściance kolankowej, co ok. 3 m, wykonać otwory wentylacyjne zabezpieczone kratką. Strop nad ostatnią kondygnacją oczyścić i ułożyć paroizolację. Wysypać keramzyt zagęszczając warstwami 30–50 cm jednocześnie kształtując spady dachu. Na keramzycie ułożyć papier woskowany lub folię i wykonać jastrych cementowy (tzw. szlichtę) gr. 4–5 cm stosując np. weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić siatkami stalowymi, np. prefabrykowanymi. Po wyschnięciu podłoża wykonać pokrycie dachu papą. Tak wykonany stropodach ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a izolacja z keramzytu nie ulegnie zniszczeniu przy ew. przeciekaniu dachu.Procedury dot. stropów żelbetowychW stropach żebrowych (Kleina, WPS, żelbetowych żebrowych itp.) Leca® KERAMZYT izolacyjny L wykorzystywany jest najczęściej jako lekkie kruszywo wypełniające przestrzenie pomiędzy żebrami i belkami konstrukcyjnymi stropów. Grubość wypełnienia powinna być większa niż 8 cm. Na dolnej płycie stropu najczęściej układa się paroizolację z folii na niej wysypuje keramzyt do poziomu górnej płaszczyzny belek. Keramzyt należy powierzchniowo zagęścić ręcznymi zagęszczarkami z płytą ok. 50x50 cm. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczającej izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny mineralnej lub innego podobnego materiału. Na warstwie tej ułożyć należy jastrych gr. 4–6 cm stosując np. weber.floor 1000. Jastrych można wzmocnić zgrzewanymi siatkami stalowymi.Procedury dot. sklepień ceglanychRemontując stare ceglane sklepienie łukowe należy najpierw usunąć wypełnienia z gruzu, polepy itp. Na oczyszczonej powierzchni sklepienia układa się paroizolację, a następnie wysypuje się Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Po powierzchniowym zagęszczeniu kruszywa należy wykonać szpryc cementowy a na nim ułożyć dodatkową izolacje akustyczną i jastrych cementowy. Na tak wyremontowanych stropach można bezpośrednio układać posadzki lub też instalacje ogrzewania podłogowego.Procedury dot. lekkich betonówPrzykładowe receptury znajdują sie na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0–10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Drobnoziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT 0-4 R produkowane z naturalnego surowca. Procedury dot. lekkich betonówNależy je wykonywać wg indywidualnych receptur dostosowanych do wymagań, jakie stawia się wyrobom i możliwościom sprzętowo-produkcyjnym zakładu. Wykonując jakąkolwiek mieszankę należy każdorazowo uwzględniać wilgotność kruszywa. W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu należy je zamoczyć zalewając częścią wody zarobowej w betonomieszarce.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Drobnoziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT 0-5 RC produkowane z naturalnego surowca. Procedury dot. lekkich betonówNależy je wykonywać wg indywidualnych receptur dostosowanych do wymagań, jakie stawia się wyrobom i możliwościom sprzętowo-produkcyjnym zakładu. Wykonując jakąkolwiek mieszankę należy każdorazowo uwzględniać wilgotność kruszywa. W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu należy je zamoczyć zalewając częścią wody zarobowej w betonomieszarce.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Drobnoziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT 0-6 RC to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok.1150oC.Procedury dot. lekkich betonówNależy je wykonywać wg indywidualnych receptur dostosowanych do wymagań, jakie stawia się wyrobom i możliwościom sprzętowo-produkcyjnym zakładu. Wykonując jakąkolwiek mieszankę należy każdorazowo uwzględniać wilgotność kruszywa. W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu należy je zamoczyć zalewając częścią wody zarobowej w betonomieszarce.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Średnioziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT 4-10 R produkowane z naturalnego surowca.Procedury dot. lekkich betonówNależy je wykonywać wg indywidualnych receptur dostosowanych do wymagań, jakie stawia się wyrobom i możliwościom sprzętowo-produkcyjnym zakładu. Wykonując jakąkolwiek mieszankę należy każdorazowo uwzględniać wilgotność kruszywa. W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu należy je zamoczyć zalewając częścią wody zarobowej w betonomieszarce.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Średnioziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT 5-10 RC produkowane z naturalnego surowca.Procedury dot. lekkich betonówNależy je wykonywać wg indywidualnych receptur dostosowanych do wymagań, jakie stawia się wyrobom i możliwościom sprzętowo-produkcyjnym zakładu. Wykonując jakąkolwiek mieszankę należy każdorazowo uwzględniać wilgotność kruszywa. W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu należy je zamoczyć zalewając częścią wody zarobowej w betonomieszarce.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Gruboziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne Leca® KERAMZYT 8-20 R produkowane z naturalnego surowca.Procedury dot. lekkich betonówNależy je wykonywać wg indywidualnych receptur dostosowanych do wymagań, jakie stawia się wyrobom i możliwościom sprzętowo-produkcyjnym zakładu. Wykonując jakąkolwiek mieszankę należy każdorazowo uwzględniać wilgotność kruszywa. W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu należy je zamoczyć zalewając częścią wody zarobowej w betonomieszarce.Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkty (0)