• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
12 z działu

Zielone dachy


 

Nazwa

Producent

Typ użytkowania :

ekstensywny

ekstensywny

ekstensywny

ekstensywny

ekstensywny

ekstensywny

ekstensywny

intensywny

intensywny

ekstensywny

intensywny

intensywny

Nachylenie [°] :

1

 

5

1

 

5

15

1

 

15

1

1

Grubość warstwy [mm] :

80

80

80

50

50

130

80

600

600

130

180

180

Roślinność :

siew natryskowy (rozchodniki, zioła, trawy)

siew natryskowy (rozchodniki, zioła, trawy)

mata wegetacyjna (mchy, rozchodniki, zioła)

mata wegetacyjna (mchy, rozchodniki)

mata wegetacyjna (mchy, rozchodniki)

mata wegetacyjna (rozchodniki, zioła, trawy)

mata wegetacyjna (mchy, rozchodniki, zioła)

byliny, krzewy, drzewa

byliny, krzewy, drzewa

mata wegetacyjna (rozchodniki, zioła, trawy)

 

 

Nawierzchnia :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utwardzona (np. bruk wiązany, płyty, pustaki prefabrykowane wypełnione trawą, beton)

utwardzona (np. bruk wiązany, płyty, pustaki prefabrykowane wypełnione trawą, beton)

Podbudowa :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żwir (0-4 mm) gr. 3-5 cm

żwir (0-4 mm) gr. 3-5 cm

Warstwa nośna :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tłuczeń (0-22 mm) gr. 10-15 cm

tłuczeń (0-22 mm) gr. 10-15 cm

Substrat :

jednowarstwowy, typ M

jednowarstwowy, typ M

jednowarstwowy, typ E

jednowarstwowy, typ L

jednowarstwowy, typ L

jednowarstwowy, typ E

jednowarstwowy, typ E

dwuwarstwowy, typu I lub typu R (I warstwa), typu U (II warstwa)

dwuwarstwowy, typu I lub typu R (I warstwa), typu U (II warstwa)

jednowarstwowy, typ E

 

 

Grubość substratu [mm] :

 

 

6-10

 

 

11-13

6-10

250 (typ I) lub 150 (typ R) - I warstwa,
290-690 (typ U) - II warstwa

250 (typ I) lub 150 (typ R) - I warstwa,
290-690 (typ U) - II warstwa

11-13

 

 

Retencja substratu [dm³/m²] :

60

60

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

Warstwa filtracyjna :

 

 

 

 

 

 

 

geowłóknina filtracyjna, typ 105

geowłóknina filtracyjna, typ 105

 

 

geowłóknina filtracyjna, typ 105

Warstwa drenażowa :

mata drenażowa FKD25 (2,5 cm), skrzynka kontrolna nad wpustem z perforowanymi profilami odprowadzającymi wodę

mata drenażowa FKD25 (2,5 cm), skrzynka kontrolna nad wpustem

włóknina chłonno-drenażowa pętelkowa, typ SSV 800

składana skrzynka kontrolna nad wpustem, mata ochronno-drenażowa (pętelkowa) typ EV

mata drenażowa FKD25 (2,5 cm), skrzynka kontrolna nad wpustem

włóknina chłonno-drenażowa pętelkowa, typ SSV 800

włóknina chłonno-drenażowa pętelkowa, typ SSV 800

mata drenażowa FKD60 BO (6 cm) wypełniona kruszywem sypkim Perl 8/16, skrzynka kontrolna nad wpustem

mata drenażowa FKD60 BO (6 cm) wypełniona kruszywem sypkim Perl 8/16, skrzynka kontrolna nad wpustem

włóknina chłonno-drenażowa pętelkowa, typ SSV 800

mata drenażowa FKD12 z wbudowaną włókniną filtracyjną i folią PE gr. 12 mm

mata drenażowa FKD25 Plus wypełniona grysem 2-4 mm, geowłóknina ochronno-dyfuzyjna typ RS

Warstwa zabezpieczająca :

geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 300

geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 300

geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 500

geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 600

geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 300

geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 500

system zabezpieczający przed osunięciem warstwy wegetacyjnej, strukturalna włóknina chłonno-drenażowa pętelkowa typ SSV 800

geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 900 i 300 pod folię przeciwkorzenną

geowłóknina chłonno-ochronna, typ RMS 900

system zabezpieczający przed osunięciem warstwy wegetacyjnej, strukturalna włóknina chłonno-drenażowa pętelkowa typ SSV 800

folia HDPE gr. 1,0 mm

folia HDPE gr. 1,0 mm

Izolacja konstrukcji dachu :

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

w zależności od przeznaczenia dachu z płyt EPS, XPS, PIR, PUR lub wełny mineralnej

hydroizolacja przeciwkorzenna np. EPDM, papa, masy bitumiczne

Magazynowanie wody [dm³/m²] :

ok. 25

ok. 25

ok. 35

ok. 18

ok. 18

ok. 40-50

ok. 35

ok. 180-320

ok. 180-320

ok. 40-50

 

 

Współczynnik spływu :

0,5-0,4

0,5-0,4

0,6-0,4

0,6-0,5

0,6-0,5

0,5-0,3

0,6-0,4

0,05-0,01

0,05-0,01

0,5-0,3

 

 

Masa [kg/m²] :

100 (maks. 140)

90 (maks. 140)

100 (maks. 130)

50

50

160 (maks. 190)

100 (maks. 130)

700 (maks. 1300)

700 (maks. 1300)

160 (maks. 190)

250 (maks. 700)

250 (maks. 700)

Cechy szczególne :

niewielka grubość i masa

niewielka grubość i masa

rozwiązanie dla dachu o nachyleniu do 15°

stosowany na dachy o małej wytrzymałości na obciążenia

stosowany na dachy o małej wytrzymałości na obciążenia

rozwiązanie dla dachu o nachyleniu do 15°

rozwiązanie dla dachu o nachyleniu do 45°

stosowanie wysokich nasadzeń oraz dowolne kształtowanie krajobrazu

stosowanie wysokich nasadzeń oraz dowolne kształtowanie krajobrazu

rozwiązanie dla dachu o nachyleniu do 15°

klasa obciążenia II (maks. 25 kN/m²)

klasa obciążenia II (maks. 25 kN/m²)

Opis

Dach ekonomiczny wariant 1-5°, o grubości warstwy 80 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach ekonomiczny wariant 0-5°, o grubości warstwy 80 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach skośny rozchodnikowy wariant 5-15°, o grubości warstwy 80-100 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach lekki wariant 1-5°, o grubości warstwy 50 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach skośny naturalny wariant 5-15°, o grubości warstwy 130 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach skośny rozchodnikowy wariant 15-45°, o grubości warstwy 80-100 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach krajobrazowy wariant 1-5°, o grubości warstwy 600-1000 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach krajobrazowy wariant 0-5°, o grubości warstwy 600-1000 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach skośny naturalny wariant 15-35°, o grubości warstwy 130 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach komunikacyjny pojazdy osobowe, wariant ciepły/zimny o nachyleniu 1-5o, o minimalnej grubości warstwy 180 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne. Służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Dach komunikacyjny dla pojazdów osobowych, wariant odwrócony o nachyleniu 1-5o, o minimalnej grubości warstwy 180 mm.W systemach dachów zielonych wyróżnia się dwa typy użytkowania: ekstensywny oraz intensywny. Typ ekstensywny charakteryzuje się niewielką wysokością układu (8-15 cm), małym obciążeniem konstrukcji (50-150 kg/m2), niewysoką roślinnością oraz niskim nakładem prac pielęgnacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytkowania, ma na celu spełnienie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Natomiast dach intensywny charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, znacznie większym obciążeniem konstrukcji (300-600 kg/m2), a także ma większe wymagania pielęgnacyjne; służy celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.Podstawowe składniki systemu dachów zielonych:●  roślinność – sadzonki, pędy, maty, siew●  substrat – stosowany jako podłoże do wzrostu i rozwoju korzeni roślinnych, do retencji wody opadowej●  warstwa filtracyjna – włókniny filtracyjne stosowane do odseparowania drenażu od substratu, filtrowania drobnych cząsteczek substratu, oddzielenia opasek żwirowych od pozostałych warstw dachu zielonego●  warstwa drenażowa – maty drenażowe stosowane do gromadzenia wody opadowej i odprowadzania nadmiaru do odpływów oraz zapobiegania stagnacji wody na dachach; w skład warstwy wchodzi opcjonalnie skrzynka kontrolna●  warstwa zabezpieczająca – włókniny chłonno-ochronne lub ochronno-dyfuzyjne stosowane do ochrony hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, magazynowania wody i substancji odżywczych, oddzielania od siebie warstw nietolerujących materiałów tj. PVC i bitumy.

Produkty (0)