Materiał :

beton, ceramiczne

beton

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

2000

2000

1500

Szerokość [mm] :

215

90

175

Wysokość [mm] :

100

150

125

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

Kat. T3 (wg PN-EN 12602:2008)

Masa elementu [kg] :

 

 

17,6

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

 

4,4

Klasa gęstości :

 

 

600 (brutto w stanie suchym)

Gęstość [kg/m³] :

 

 

 

Nasiąkliwość [%] :

 

 

do 40%

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

 

0,82

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

 

 

0,143

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

0,143

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

1,22

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

5/10

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

mrozoodporny wg PN-EN 15304

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

0,16

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

20

Kolor :

 

 

biały

Powierzchnia lica :

 

 

 

Klasa stali :

B500B

B500B

 

Klasa betonu :

C 30/37

C 30/37

 

Reakcja na ogień :

 

 

klasa A1

Klasa odporności ogniowej :

 

 

R 60-R 90

Zużycie [szt./mb] :

 

 

0,5

Liczba elementów na palecie [szt.] :

 

 

 

Łączenie elementów :

 

 

 

Składowanie :

 

 

na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

Gwarancja :

 

 

zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych

Normy, certyfikaty, aprobaty :

 

 

PN-EN 845-2

Materiał :

keramzytobetonowe

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

typ U

belka

belka

Długość [mm] :

250

1500

1250

Szerokość [mm] :

365

115

115

Wysokość [mm] :

240

250

125

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

TLMB

kat. T3 (wg 12602:2008

Masa elementu [kg] :

8,0–9,0

23,7

11,6-27,8

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

5,0

4,4

Klasa gęstości :

LC 1,2

550

600

Gęstość [kg/m³] :

1090

525±25

 

Nasiąkliwość [%] :

 

do 40%

do 40%

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

1,22

1,24

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

 

0,14

0,143

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

0,14

0,143

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

0,82

0,80

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

5/10

5/10

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

4

4

Mrozoodporność :

 

mrozoodporny wg PN-EN 15304

mrozoodporny wg PN-EN 15304

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

0,16

0,16

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

20

20

Kolor :

wrzosowy lub szary

biały

biały

Powierzchnia lica :

 

0,38 m2

0,16-0,38 m2

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

klasa A1 (materiał niepalny)

klasa A1

klasa A1

Klasa odporności ogniowej :

 

 

R 30

Zużycie [szt./mb] :

4,0

0,67

0,8-0,33

Liczba elementów na palecie [szt.] :

50 (masa palety ok. 450 kg)

 

 

Łączenie elementów :

zaprawa cementowa

 

 

Składowanie :

 

na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

na płaskim, równym utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

Gwarancja :

 

zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych

zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-3:2011

PN-EN 771-4

PN-EN 845-2

Materiał :

keramzytobetonowe

beton

beton komórkowy

Kształt :

typ U

belka

belka

Długość [mm] :

250

4200

2000

Szerokość [mm] :

240

115

100

Wysokość [mm] :

240

120

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

6,0–7,0

 

41

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

 

 

Klasa gęstości :

LC 1,2

 

600

Gęstość [kg/m³] :

1090

 

 

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

 

 

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

wrzosowy lub szary

 

biały

Powierzchnia lica :

 

 

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

C 40/50

 

Reakcja na ogień :

klasa A1 (materiał niepalny)

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

4,0

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

75 (masa palety ok. 525 kg)

 

 

Łączenie elementów :

zaprawa cementowa

 

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-3:2011

 

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

1700

1400

1200

Szerokość [mm] :

100

100

100

Wysokość [mm] :

249

249

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

35

30

26

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

 

550-600

 

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

1,40

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

klasa A1

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

 

 

 

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton

beton

beton

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

4200

3000

3300

Szerokość [mm] :

120

180

115

Wysokość [mm] :

100

72

72

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

 

 

 

Masa elementu [kg/mb] :

34,5

31,5

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

 

 

Klasa gęstości :

 

 

 

Gęstość [kg/m³] :

 

 

 

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

1,37

1,37

 

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

szary

szary

 

Powierzchnia lica :

 

 

 

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

C 40/50

C 40/50

C 40/50

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

R 30

R 30

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

 

 

 

Łączenie elementów :

 

 

 

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

 

 

 

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

typ U

belka

belka

Długość [mm] :

599

2300

2000

Szerokość [mm] :

480

200

200

Wysokość [mm] :

249

249

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

28,3

96

83

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

4,0

4,0

Klasa gęstości :

400

600

600

Gęstość [kg/m³] :

350-400

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

0,36

 

0,70

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,09

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

klasa A1

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

1,67

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

16

9

9

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

1700

1400

1200

Szerokość [mm] :

200

200

200

Wysokość [mm] :

249

249

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

69

57

49

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

9

9

9

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

2300

2000

1700

Szerokość [mm] :

150

150

150

Wysokość [mm] :

249

249

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

76

66

53

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

klasa A1

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

12

12

12

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

1400

1200

2300

Szerokość [mm] :

150

150

120

Wysokość [mm] :

249

249

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

44

38

57

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

12

12

15

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

2000

1700

1400

Szerokość [mm] :

120

120

120

Wysokość [mm] :

249

249

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

50

42

36

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

15

15

15

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

1200

3000

2300

Szerokość [mm] :

120

200

200

Wysokość [mm] :

249

124

124

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

32

63

48

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

 

0,70

0,70

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

klasa A1

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

15

18

18

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

2000

2600

1700

Szerokość [mm] :

200

200

200

Wysokość [mm] :

124

124

124

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

41,5

54

34,5

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

0,70

0,70

0,70

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

18

18

18

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

1400

1200

3000

Szerokość [mm] :

200

200

150

Wysokość [mm] :

124

124

124

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

28,5

24,5

48,5

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

0,70

0,70

0,93

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

18

18

24

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

2300

2000

2600

Szerokość [mm] :

150

150

150

Wysokość [mm] :

124

124

124

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

38

33

43

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

0,93

0,93

0,93

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

24

24

24

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

1700

1400

1200

Szerokość [mm] :

150

150

150

Wysokość [mm] :

124

124

124

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

26,5

22

19

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

0,93

0,93

0,93

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

24

24

24

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

3000

2300

2000

Szerokość [mm] :

120

120

120

Wysokość [mm] :

124

124

124

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

36,5

28,5

25

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

4,0

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

1,16

1,16

1,16

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

klasa A1

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

30

 

30

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

belka

belka

Długość [mm] :

2600

1700

1400

Szerokość [mm] :

120

120

120

Wysokość [mm] :

124

124

124

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

32,5

21

18

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

4,0

 

Klasa gęstości :

600

600

600

Gęstość [kg/m³] :

550-600

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

1,16

1,16

1,16

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

klasa A1

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

 

 

Liczba elementów na palecie [szt.] :

30

30

30

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

belka

typ U

typ U

Długość [mm] :

1200

599

599

Szerokość [mm] :

120

400

365

Wysokość [mm] :

124

249

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

16

22,0

19,5

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

4,0

 

 

Klasa gęstości :

600

400

400

Gęstość [kg/m³] :

550-600

350-400

350-400

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

1,16

0,36

0,41

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,14

0,09

0,09

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

 

1,67

1,67

Liczba elementów na palecie [szt.] :

30

24

24

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

Materiał :

beton komórkowy

beton komórkowy

beton komórkowy

Kształt :

typ U

typ U

typ U

Długość [mm] :

599

599

599

Szerokość [mm] :

300

240

200

Wysokość [mm] :

249

249

249

Odchyłki wymiarów [mm] :

 

 

 

Masa elementu [kg] :

15,5

18,7

14,2

Masa elementu [kg/mb] :

 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

 

 

Klasa gęstości :

400

600

600

Gęstość [kg/m³] :

350-400

550-600

550-600

Nasiąkliwość [%] :

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :

b.d.

b.d.

b.d.

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,09

0,14

0,14

Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] :

 

 

 

Opór cieplny R [m²K/W] :

 

 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej :

 

 

 

Maksymalny współczynnik absorpcji wody [g/(m²s)] :

 

 

 

Mrozoodporność :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f1 :

 

 

 

Wskaźnik promieniotwórczości naturalnej f2 [Bq/kg] :

 

 

 

Kolor :

biały

biały

biały

Powierzchnia lica :

gładka

gładka

gładka

Klasa stali :

 

 

 

Klasa betonu :

 

 

 

Reakcja na ogień :

 

 

 

Klasa odporności ogniowej :

 

 

 

Zużycie [szt./mb] :

1,67

1,67

1,67

Liczba elementów na palecie [szt.] :

32

48

60

Łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska

Składowanie :

 

 

 

Gwarancja :

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013

PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013