• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
32 z działu

Siłowniki do przepustnic


 

Nazwa

Producent

Rodzaj :

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

ze sprężyną powrotną

ze sprężyną powrotną

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

ze sprężyną powrotną

ze sprężyną powrotną

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

z funkcją bezpieczeństwa

z funkcją bezpieczeństwa

z funkcją bezpieczeństwa

ze sprężyną powrotną

ze sprężyną powrotną

ze sprężyną powrotną

z funkcją bezpieczeństwa

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

ze sprężyną powrotną

ze sprężyną powrotną

ze sprężyną powrotną

ze sprężyną powrotną

ze sprężyną powrotną

bez sprężyny powrotnej

bez sprężyny powrotnej

Typ siłownika :

obrotowy

obrotowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

liniowy, elektryczny

liniowy, elektryczny

wieloobrotowy, elektryczny

obrotowy

obrotowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

liniowy

liniowy elektryczny

obrotowy

obrotowy

obrotowy

obrotowy

obrotowy

liniowy elektryczny

liniowy, elektryczny

obrotowy, elektryczny

obrotowy

obrotowy

obrotowy

obrotowy

obrotowy

obrotowy

obrotowy

Zasilanie [V] :

230 (AC), 48 (DC), 24 (AC/DC), 24 (AC) (zależy od typu i wersji)

24 (AC/DC)

24 (AC/DC)

24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 48 (DC), 24 (AC/DC), 24 (AC) (zależy od typu i wersji)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

24 (AC/DC)

24 (AC/DC), 230 (AC)

24 (AC/DC)

24 (AC/DC)

24 (AC/DC)

24 (AC/DC), 230 (AC)

24 (AC/DC), 230 (AC)

24 (AC/DC), 230 (AC)

24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

230 (AC), 24 (AC/DC)

24 V (TF24, TF24-S, TF24-SR), 230 V(TF230, TF230-S, TF230-SR)

24 (LF24, LF24-S, LF24-SR), 230 (LF230, LF230-S)

od 24 do 240 V AC (NFA), od 24 do 125 V DC (NFA-S2), 24 V (NF24A, NF24A-S2, NF24A-SR, NF24A-SR-S2)

od 24 do 240 V AC (SFA), od 24 do 125 V DC (SFA-S2), 24 V (SF24A, SF24A-S2, SF24A-SR, SF24A-SR-S2)

24 V (EF24A, EF24A-S2, EF24A-SR, EF24A-SR-S2), 230 V (EF230A, EF230A-S2)

24

24

Sterowanie :

3-punktowe, on/off, analogowe, cyfrowe, PWM (modulacja szerokości impulsu)

on/off, analogowe

on/off, analogowe

on/off, analogowe

3-punktowe, on/off, analogowe,

3-punktowe, on/off, analogowe

3-punktowe, on/off, analogowe, cyfrowe

3-punktowe, on/off, analogowe, cyfrowe

3-punktowe, on/off, analogowe, cyfrowe, PWM (modulacja szerokości impulsu)

on/off, analogowe, cyfrowe

on/off, analogowe, 3 pkt.

on/off, analogowe, 3 pkt., cyfrowe

on/off, analogowe, cyfrowe

on/off, analogowe, cyfrowe

on/off, analogowe

on/off, analogowe, cyfrowe

on/off, analogowe, cyfrowe

on/off, analogowe, cyfrowe

on/off, analogowe

on/off, analogowe, cyfrowe

on/off, analogowe, cyfrowe

on/off, analogowe

on/off, analogowe, cyfrowe

3-punktowe, on/off, analogowe

on/off, 3-punktowe

on/off (TF24, TF 24-S, TF230, TF 230-S), analogowe (TF 24-SR, TF 230-SR)

on/off (LF24, LF24-S, LF230, LF 230-S), analogowe (LF 24-SR)

on/off (NFA, NFA-S2, NF24A NF24A-S2), analogowe (NF24A-SR, NF24A-SRS2)

on/off (SFA, SFA-S2, SF24A, SF24A-S2), analogowe (SF24A-SR, SF24A-SRS2)

on/off (EF24A, EF24A-S2, EF230A, EF230A-S2), analogowe (EF24A-SR, EF24A-SR-S2)

on/off (NKQ24A-1), analogowe (NKQ24A-SR)

on/off (GK24A-1), analogowe (GK24A-SR)

Moment obrotowy [Nm] :

40 (nominalny)

16 (nominalny)

8 (nominalny)

4 (nominalny)

2 (nominalny)

-

-

3 (nominalny)

4 (nominalny)

2,5 (nominalny)

18 (nominalny)

10 (nominalny)

10 (nominalny)

20 (nominalny)

16

-

-

40

6

20

10

30

-

-

16

2,5

4

10

20

30

6

40

Maks. siła przesuwu [N] :

 

-

-

-

-

150

450

-

 

-

-

-

 

 

-

125

450

 

 

-

-

 

150

125

 

 

 

 

 

 

 

 

Maks. kąt obrotu [°] :

95

95

95

95

90

 

-

360, 0-330, 0-180 (w zalezności od typu)

95

95

90

95

90

95

95

-

-

95

90

90

90

90

-

 

95

95

95

95

95

95

95

95

Wysuw [mm] :

 

 

 

 

 

60, 100, 200, 300

100, 200, 300 (zalezy od typu)

 

 

-

 

-

 

 

 

60 lub 100

100

 

 

 

 

 

100

60, 100, 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas przebiegu dla kąta/skok [s] :

150

7,0

4,0

2,5

75

150 (dla skoku 100 mm)

150 (na 100 mm)

150 (dla kata 360°)

<75-150 (silnik); <16 (sprężyna)

75 (dla 90°)

150

150 (dla 95°)

75–150 (w zależności od modelu

70–220 (dla 90°; w zależności od modelu)

7,0

380 dla 100 mm (skok)

120 dla 100 mm (skok)

90–150 (dla 90°) - w zależności od typu

4 (dla 90°)

75,0-150,0 (dla 90°, w zależności od modelu)

75,0-150,0 (dla 90°, w zależności od modelu)

60,0–150,0 (dla 90°, w zależności od modelu)

120 dla 100 mm (skok)

380,0 (dla skoku 100 mm)

20,0

 

 

 

 

 

 

 

Czas ruchu sprężyny [s] :

 

 

 

 

 

 

 

-

 

20

 

-

 

20

-

-

35 (czas funkcji bezpieczeństwa)

35 (czas funkcji bezpieczeństwa)

4 (czas funkcji bezpieczeństwa)

20

20

20

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres nastaw przełączników pomocniczych [°] :

 

0-100 (akcesoria)

0-100 (akcesoria)

0-100 (akcesoria)

-

 

 

-

 

-

0-100

0-100 (akcesoria)

0–100

0–100

0-100 (akcesoria)

-

-

0–100 (akcesoria)

0–100 (akcesoria)

0-100 (akcesoria)

0-100 (akcesoria)

 

-

 

0-100 (akcesoria)

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zacisku do osi przepustnicy [mm] :

12-26

Ø 8,0-20,0 (26,7)

Ø 8,0-20,0 (26,7)

Ø 8,0-20,0 (26,7)

6,0-12,7

 

 

12,0x12,0 lub 8,0x8,0

8-16

6-12

20,0

10,0-20,0 lub 8,0-14,0

10–22

10,0–22,0 lub 14,0–25,4

Ø 12,0-26,7

-

-

12,0–26,7 lub 12,0–18,0

Ø 12,0–26,7

Ø 12,0-26,7

Ø 12,0-26,7

12,0–26,7 lub 12,0–18,0

-

 

Ø 10,0-20,0

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia przepustnicy [m²] :

do 8,0 (przepustnica wielopłaszczyznowa o prędkości przepływu powietrza do 8 m/s)

3,2

1,5

0,8 (przepustnica wielopłaszczyznowa, prędkość powietrza < 8 m/s)

0,4

1,0

3,0

0,6

do 0,8 (przepustnica wielopłaszczyznowa o prędkości przepływu powietrza do 8 m/s)

0,4

3,2

2,0

2

4,0

3,2

0,8

3,0

8,0

1,2

4,0

2,0

6,0

1,0

0,8 (przepustnica wielopłaszczyznowa, prędkość powietrza < 8 m/s)

3,2 (przepustnica wielopłaszczyznowa, prędkość powietrza < 8 m/s)

0,5 (dla przepustnicy wielopłaszczyznowej, prędkość powietrza 8 m/s)

0,8 (dla przepustnicy wielopłaszczyznowej, prędkość powietrza 8 m/s)

2 (dla przepustnicy wielopłaszczyznowej, prędkość powietrza 8 m/s)

4 (dla przepustnicy wielopłaszczyznowej, prędkość powietrza 8 m/s)

6 (dla przepustnicy wielopłaszczyznowej, prędkość powietrza 8 m/s)

1,2 (dla przepustnicy wielopłaszczyznowej, prędkość powietrza 8 m/s)

8 (dla przepustnicy wielopłaszczyznowej, prędkość powietrza 8 m/s)

Zabierak, zacisk [mm] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 6 do 12,7

od 8 do 16

od 10 do 25,4

od 10 do 25,4

od 12 do 26,7

od 8 do 26,7

od 12 do 26,7

Czas ruchu – silnik 90° [s] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 (TF24, TF24-S, TF230, TF230-S), 150 (TF24-SR, TF230-SR)

od 40 do 75 (LF24, LF24-S, LF230, LF230-S), 150 (LF 24-SR)

75 (NFA, NFA-S2, NF24A, NF24A-S2), 150 (NF24A-SR, NF24A-SRS2)

75 (SFA, SFA-S2, SF24A, SF24A-S2), 150 (SF24A-SR, SF24A-SRS2)

75 (EF24A, EF24A-S2, EF230A, EF230A-S2), 150 (EF24A-SR, EF24A-SR-S2)

4

150

Czas ustawienia w pozycji bezpiecznej 90° [s] :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 (TF24, TF24-S, TF230, TF230-S, TF24-SR, TF230-SR)

20 (LF24, LF24-S, LF230, LF230-S, LF 24-SR)

20 (NFA, NFA-S2, NF24A, NF24A-S2), <20 (NF24A-SR, NF24A-SRS2)

20 (SFA, SFA-S2, SF24A, SF24A-S2), <20 (SF24A-SR, SF24A-SRS2)

20 (EF24A, EF24A-S2), <20 (EF230A, EF230A-S2), 20 (EF24A-SR, EF24A-SR-S2)

4

35

Stopień ochrony obudowy :

IP 54

IP54

IP54

IP54

IP54, IP66

IP54

IP54

IP54

IP 54

IP 42

IP66, IP67

IP66

IP54

IP54

IP66

IP54

IP54

IP54

IP54

IP66

IP66

IP54

IP54

IP54

IP54

IP42

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

Temperatura otoczenia [°C] :

od -30 do +50

od -30 do +40

od -30 do +40

od -30 do +40

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +40

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +40

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

od -30 do +50

Wilgotność [%] :

 

95 (wilgotność względna, brak kondensacji, wg EN 60730-1)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji, wg EN 60730-1)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji, wg EN 60730-1)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji, wg EN 60730-1)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji, wg EN 60730-1)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji, wg EN 60730-1)

95 (bez kondensacji)

 

95 (bez kondensacji)

100 (wilgotność względna)

100 (wilgotność względna)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji)

100 (wilgotność względna, brak kondensacji)

95 (względna, brak kondensacji)

95 (względna, brak kondensacji)

95 (względna, brak kondensacji)

95 (względna, brak kondensacji)

100 (względna)

100 (względna)

95 (względna, brak kondensacji)

95 (bez kondensacji)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji)

95 (wilgotność względna, brak kondensacji)

95 (bez kondensacji)

95 (bez kondensacji)

95 (bez kondensacji)

95 (bez kondensacji)

95 (bez kondensacji)

95 (bez kondensacji)

95 (bez kondensacji)

Wymiary siłownika (dł./szer./wys.) [mm] :

 

179/46/83

139/88/77

124/80/75

158/56/20

103/67/66

133/81/77

158,0/80,0/62,0

 

104,0/77,0/84,0

271/124/134

271/124/134

236/98/93

236/98/80

330/172/163

194,0/60,0/35,0

234,0/99,0/94,0

210,0/99,0/87,0

190,0/99,0/80,0

330,0/172,0/163,0

330,0/172,0/163,0

322,0/138,0/121,0

234,0/99,0/86,0

158/60/35

139/88/64

 

 

 

 

 

 

 

Min. długość osi [mm] :

 

20

20

20

32

 

-

20

 

84

58

20

15/85 (w zależności od sposobu mocowania)

15

16

-

-

20

42/20 w zależności od sposobu montażu

16

16

117/20

-

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Masa (bez opakowania) [kg] :

 

1,90

1,10

0,98

0,22

0,50

1,25

0,65

 

0,60

1,55

1,30

2,00

2,30

4,40

0,39

1,60

2,00

1,10

5,40

5,20

4,70

1,00

0,36

1,10

0,78

1,7

2,3

2,4

5,2

2,0

1,4

Gwarancja :

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

5 lat

Normy, atesty, certyfikaty :

Deklaracje Zgodności, Certyfikat CNBOP (siłowniki do klap ppoż. oraz systemy sterowania i monitorowania)

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2; Dyrektywa 89/336/EEC, 73/23/EEC

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2; Dyrektywa 89/336/EEC, 73/23/EEC

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2; Dyrektywa 89/336/EEC, 73/23/EEC

Deklaracja Zgodności z 89/336/EEC, 73/23/EEC

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2; Dyrektywa 89/336/EEC, 73/23/EEC

Deklaracja Zgodności z 89/336/EEC, 73/23/EEC

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14; Dyrektywa nr 89/336/EEC, 73/23/EC

Deklaracje Zgodności, Certyfi kat CNBOP (siłowniki do klap ppoż. oraz systemy sterowania i monitorowania)

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14; Dyrektywa nr 89/336/EEC, 73/23/EC

Deklaracja Zgodności z 2004/108/EC, 2006/95/EC

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14; Dyrektywa nr 89/336/EEC, 73/23/EC

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2; Dyrektywa 89/336/EEC, 73/23/EEC

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14; Dyrektywa nr 89/336/EEC, 73/23/EC

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14

Deklaracja zgodności

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-14; Dyrektywa nr 89/336/EEC, 73/23/EC

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2; Dyrektywa 89/336/EEC, 73/23/EEC

Certyfikat Zgodności z IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2; Dyrektywa 89/336/EEC, 73/23/EEC

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Opis

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.

Produkty (0)