Liczba porównywanych produktów:
7 z działu

Izolacje techniczne


 

Nazwa

Producent

Postać handlowa :

otulina (bend)

mata

otulina

mata

otulina

mata

mata

Materiał :

wełna mineralna skalna, pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną

samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej skalnej, jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową

wełna mineralna skalna, pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną

wełna mineralna pokryta dwuwarstwowo folią aluminiową, tkaniną z włókna szklanego oraz warstwą LPDE

wełna mineralna

wełna mineralna

wełna mineralna (pokrycie z folii aluminiowej, obszycie siatką z drutu stalowego)

Zastosowanie :

izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kolan rurociągów grzewczych, c.o., parowych i wody użytkowej

izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kanałów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów wentylacyjnych

izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kanałów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

rurociągi przemysłowe

wysokotemperaturowe kotły, zbiorniki, rurociągi, kanały spalin, kominy

wysokotemperaturowe kotły, zbiorniki, rurociągi, kanały spalin, kominy, komory paleniskowe

Maks. temperatura stosowania [°C] :

+250

+50

+250

+500

+680

+680

+680

Grubość [mm] :

20 (maks. 100)

20 (opcjonalnie do 100 z użyciem izolowanych szpilek)

20 (maks. 160)

20 (maksymalna 80)

20 (maks. 200)

30 (maks. 120)

30 (maks. 120)

Wymiary [mm] :

Ø 15 (średnica wew.)

500/(2500-10 000) (długość/szerokość zależna od grubości)

1200/(12-914) (długość/średnica wew.)

1000/10 000 (szerokość/długość)

1200 (długość), 15–914 (średnica wewnętrzna)

(2000–8000)/1000 (dł./szer.)

(2000–8000)/1000 (dł./szer.)

Tolerancja grubości [%] :

T8 (dla średnicy zew. <150 mm),

T4

T8 (dla średnicy zewnętrznej < 150 mm)

T4

T8/T9

T2

T2

Gęstość [kg/m³] :

 

 

50

140 (nominalna)

100 (nominalna)

100 (nominalna)

Zawartość jonów rozpuszczalnych w wodzie [ppm] :

< 10 (jony chloru)

< 10 (jony chloru)

< 10 (jony chloru)

< 10 (jony chloru)

< 10

< 10

< 10

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,033 (w temp. +10°C); 0,037 (w temp. +50°C); 0,044 (w temp. +100°C); 0,053 (w temp. +150°C); 0,064 (w temp. +200°C); 0,077 (w temp. +250°C)

0,038 (w temp. +10°C); 0,047 (w temp. +50°C)

0,033 (w temp. +10°C); 0,037 (w temp. +50°C); 0,044 (w temp. +100°C); 0,053 (w temp. +150°C); 0,064 (w temp. +200°C); 0,077 (w temp. +250°C)

0,039 (w temp. +10°C);
0,045 (w temp. +50°C);
0,055 (w temp. +100°C);
0,081 (w temp. +200°C);
0,120 (w temp. +200°C);
0,110 (w temp. +300°C)

0,041 (+50°C); 0,110 (+400°C)

0,039 (+50°C); 0,167 (+600°C)

0,042 (+50°C); 0,180 (+600°C)

Nasiąkliwość wodą [kg/m²] :

≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)

≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)

≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)

≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)

≤ 1

≤ 1

≤ 1

Opór dyfuzyjny pary wodnej Sd [m] :

200 (MV2 wg EN 14303:2009)

200 (MV2 wg EN 14303:2009)

200 (MV2 wg EN 14303:2009)

200 (MV2 wg EN 14303:2009)

NPD

NPD

NPD

Reakcja na ogień :

klasa A2L-s1,d0

klasa A2-s1,d0

klasa A2L-s1,d0

 

klasa A1L

klasa A1

klasa A1

Normy, atesty, certyfikaty :

EN 13467, EN 14303:2009, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 14303:2009

EN 13467, EN 14303:2009, EN ISO 1182

EN 14303:2009, EN 822, EN 823

PN-EN 14303, PN-EN 14707, PN-EN 13501-1, PN-EN 13468, PN-EN 13472, EN ISO 8497

PN-EN 14303, PN-EN 14706, PN-EN 13501-1, PN-EN 12667, PN-EN 1609, PN-EN 13468

PN-EN 14303, PN-EN 14706, PN-EN 13501-1, PN-EN 12667, PN-EN 1609, PN-EN 13468

Opis

Mata izolacyjna z wełny kamiennej PAROC Pro Lamella Mat Clad to mata lamellowa z dwuwarstwową folią aluminiową, tkaniną z włókna szklanego i pokryciem z LPDE. Stosowana do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskotemperaturowych kotłów, małych zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych. Zapobiega również kondensacji pary wodnej a dzięki prostopadłemu do folii ułożeniu włókien znakomicie zachowuje pierwotną grubość izolacji na ostrych krawędziach i narożnikach.Temperatura na styku pomiędzy folią aluminiową i welną nie może przekraczać +80oC.Wyroby PAROC z wełny mineralnej są odporne na działanie wysokich temperatur. Lepiszcze zaczyna wyparowywać, gdy jego temperatura przekroczy około +200oC. Właściwości izolacyjne wełny mineralnej pozostają niezmienne, ale odporność na ściskanie słabnie. Temperatura mięknienia włókien wełny mineralnej przekracza +1000oC.

Otulina z wełny mineralnej do izolacji wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych. Wykonując izolację za pomocą tego typu otuliny, nie ma potrzeby stosowania konstrukcji wsporczej płaszcza, który tworzy mostki cieplne. Produkt ten może być również używany jako pierwsza warstwa izolacji w wielowarstwowym rozwiązaniu instalacji wysokotemperaturowych.

Mata z wełny kamiennej jednostronnie obszyta siatką. Przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów spalin, kominów i wszystkich powierzchni, gdzie wymagana jest bardzo duża odporność na stałe obciążenia wysokich temperatur.

Mata z wełny kamiennej z jednostronną obszytą siatką z drutu stalowego ocynkowanego i folii aluminiowej. Przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów spalin, kominów i wszystkich powierzchni gdzie wymagana jest duża odporność na stałe obciążenia wysokich temperatur.

Produkty (0)