Typ :

przeciwpożarowa

przeciwpożarowa

przeciwpożarowe

Rodzaj :

jednopłaszczyznowa

jednopłaszczyznowa, z mechanizmem sprężynowym

jednopłaszczyznowa, z wyzwalaczem termicznym topikowym (i wyłącznikami krańcowymi)

Materiał :

 

 

stal ocynkowana, płyta ogniochronna

Wymiary [mm] :

(100-800)/(200-600)

od ø100 do ø200

Ø 100, 125, 160, 200, 250, 315

Klasa odporności ogniowej :

EI 120 S

EI 120

EIS 120

Klasa szczelności :

klasa C

klasa S

klasa D, klasa 3

Powierzchnia przekroju poprzecznego [m²] :

 

 

 

Przegroda :

grubość 25 mm wykonana z materiału ogniotrwałego

grubość 10 mm, wykonana z ogniotrwałego materiału, podzielona na dwie symetryczne części

 

Uszczelki :

 

EPDM

z gumy EPDM umieszczone na kołnierzach

Sterowanie :

sterowanie ręczne, siłownik elektryczny, elektromagnes

mechanizm sprężynowy z wyzwalaczem termicznym

otwarcie ręczne, zamknięcie automatyczne (wyzwalacz)

Napięcie [V] :

 

 

 

Montaż :

w pozycji pionowej

w kanałach okrągłych do ø200 mm

zabudowa pozioma (w ścianach), pionowa (w stropach)

Min. grubość ściany/stropu [mm] :

70 (lekka ściana z bloczków gipsowych, EI 90 S)

 

115 (ściana betonowa, murowana z cegły pełnej, z bloczków z betonu komórkowego),
125 (ściana z płyt GK),
150 (strop betonowy)

Masa [kg] :

 

od 0,2 do 0,6

0,5–3,5

Gwarancja :

 

 

24 miesiące

Normy, certyfikaty, aprobaty :

zgodnie z normami EN 1366-2 i EN 13501-3 przy podciśnieniu 500 Pa ; Znak CE zgodnie z normą EN 15650

zgodność z normą EN 13501-3; Znak CE zgodnie z normą PN-EN 15650; wyzwalacz topikowy kalibrowany zgodnie z ISO 10294-4

PN-EN 15650, PN-EN 13501-3+A1, PN-EN 1366-2, PN-EN 1751

Typ :

przeciwpożarowe

oddymiające

oddymiające

Rodzaj :

jednopłaszczyznowa, z wyzwalaczem termicznym topikowym (i wyłącznikami krańcowymi)

jednopłaszczyznowa do systemów jednostrefowych, z siłownikiem

jednopłaszczyznowa do systemów wielostrefowych, z siłownikiem

Materiał :

stal ocynkowana, płyta ogniochronna

stal ocynkowana, płyta ogniochronna

stal ocynkowana, płyta ogniochronna

Wymiary [mm] :

Ø 100, 125, 160, 200

od 180/180 do 1600/1000

Ø 160–630, od 160/180 do 1500/800

Klasa odporności ogniowej :

EIS 60, EIS 90, EIS 120

E600 S

EIS 60, EIS 90, EIS 120

Klasa szczelności :

klasa C (przewodu)

klasa C

klasa C

Powierzchnia przekroju poprzecznego [m²] :

 

0,0158–1,4771

0,0160–0,2762 (okrągła);
0,0162–1,0870 (prostokątna)

Przegroda :

 

 

 

Uszczelki :

guma EPDM umieszczona na kołnierzu, na przegrodzie

guma EPDM umieszczona na przegrodzie

guma EPDM umieszczona na kołnierzach (wersja okrągła), na przegrodzie

Sterowanie :

wewnętrzny mechanizm ze sprężyną skrętną

siłownik elektryczny

siłownik elektryczny

Napięcie [V] :

 

24 lub 230 (50/60 Hz)

24 lub 230 (50/60 Hz)

Montaż :

zabudowa pozioma (w ścianach), pionowa (w stropach), poza przegrodą

przewody oddymiające o różnych wymiarach, oś przegrody w pozycji poziomej

przewody oddymiające o różnych wymiarach, oś przegrody w pozycji poziomej i pionowej

Min. grubość ściany/stropu [mm] :

100 (ściany betonowe, murowane),
110 (strop betonowy),
ściany lekkie z płyt GK min. EI 90 lub EI 120

 

100 (ściana betonowa, murowana z cegły pełnej i z bloczków z betonu komórkowego), 125 (ściana z płyt GK na ruszcie stalowym), 150 (strop betonowy)

Masa [kg] :

0,3–0,8

12,6–106,7

9,1–24,8 (okrągła);
11,2–88,3 (prostokątna)

Gwarancja :

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 1366-2, PN-EN 13501-3+A1, PN-EN 15650

Znak CE, PN-EN 1366-10+A1, PN-EN 13501-4

Znak CE, PN-EN 1366-10+A1, PN-EN 13501-4

 

Typ :

oddymiające

przeciwpożarowe

Rodzaj :

jednopłaszczyznowa do systemów wielostrefowych, z siłownikiem

jednopłaszczyznowa, z mechanizmem wyzwalacza i sprężyną skrętną lub z siłownikiem elektrycznym z wyzwalaczem termicznym

Materiał :

płyta ogniochronna

stal ocynkowana, płyta ogniochronna

Wymiary [mm] :

od 180/180 do 1600/1000

Ø 200–630, od 160/160 do 1000/500

Klasa odporności ogniowej :

EI 120

EIS 120

Klasa szczelności :

klasa C

klasa D (przewodu)

Powierzchnia przekroju poprzecznego [m²] :

0,0077–1,3617

 

Przegroda :

 

 

Uszczelki :

na przegrodzie

guma EPDM umieszczona na kołnierzach (wersja okrągła), na przegrodzie

Sterowanie :

siłownik elektryczny

siłownik elektryczny z wyzwalaczem termicznym lub zewnętrzny mechanizm wyzwalacza i sprężyna skrętna

Napięcie [V] :

24 lub 230 (50/60 Hz)

 

Montaż :

przewody oddymiające o różnych wymiarach, oś przegrody w pozycji poziomej i pionowej

zabudowa pozioma (w ścianach) i pionowa (w stropach)

Min. grubość ściany/stropu [mm] :

100 (ściana betonowa, murowana z cegły pełnej i z bloczków z betonu komórkowego), 100 (ściana z płyt GK na ruszcie stalowym), 150 (strop betonowy)

135 (ściana betonowa, murowana z cegły pełnej i z bloczków z betonu komórkowego), 135 (ściana z płyt GK na ruszcie stalowym), 150 (strop betonowy)

Masa [kg] :

38,3–241,4

 

Gwarancja :

24 miesiące

24 miesiące

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Znak CE, PN-EN 1366-10+A1, PN-EN 13501-4, atest higieniczny PZH

PN-EN 1366-2, PN-EN 13501-3+A1, Znak CE