• patron serwisu
Liczba porównywanych produktów:
2 z działu

Zaprawy murarskie


 

W porównaniu muszą być co najmniej 2 produkty

Nazwa

Producent

Rodzaj zaprawy :

ogólnego przeznaczenia G

ogólnego przeznaczenia G

Zastosowanie :

do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem oraz do murowania ogrodzeń, fundamentów, studzienek, ścian konstrukcyjnych i kominów z cegieł klinkierowych wewnątrz i na zewnątrz budynków

wznoszenie murów z elementów silikatowych i betonu komórkowego

Skład :

cement, piasek, pigmenty oraz dodatki mineralne i domieszki, w tym nanododatki

cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

Klasa zaprawy :

M 10

M 10 (inne: M 5; M 7,5; M 15)

Postać :

 

sucha mieszanka

Grubość warstwy zaprawy [mm] :

 

2–10

Uziarnienie [mm] :

 

< 1,6

Gęstość nasypowa [kg/dm³] :

1,5

1,50

Zużycie [kg/m²] :

ok. 35 (gr. muru 12 cm, gr. spoiny 1 cm), ok. 85 (gr. muru 25 cm, gr. spoiny 1 cm); murowanie na pełną spoinę oraz bez strat materiałowych

4

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

≥ 10

≥ 10

Wytrzymałość początkowa na ścinanie [N/mm²] :

≥ 0,15 (wartość tabelaryczna)

 

Absorpcja wody [kg/m²min0,5] :

≤ 0,05

0,05

Wydajność zaprawy :

ok. 15 dm³ z 25 kg; ok. 0,60 dm³ z 1 kg

 

Współczynnik przepuszczania pary wodnej :

15/35 (wartość tabelaryczna)

15

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

 

0,83

Zawartosć chlorków [%] :

≤ 0,1

0,1

Mrozoodporność :

mrozoodporna

tak

Proporcje mieszania :

(0,12–0,14)/1 lub (3,0–3,5)/25 dm³/kg

od 0,20 do 0,24

Czas przydatności do zużycia [h] :

ok. 3

4

Czas pełnego utwardzenia [h] :

 

28 dni

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +25

od +5 do +30

Opakowanie :

25 kg (worek), 1200 kg (ofoliowana paleta)

25 kg (worki)

Przechowywanie :

12 miesięcy od daty produkcji; przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach; chronić przed zawilgoceniem

w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronić przed wilgocią

Gwarancja :

5 lat dla certyfikowanych wykonawców

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 998-2:2012, atest higieniczny PZH, Certyfikat ZKP 1488-CPD-0010 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej

PN-EN 998-2:2012

Opis

Kolorowa zaprawa do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem oraz do murowania ogrodzeń, fundamentów, studzienek, ścian konstrukcyjnych i kominów z cegieł klinkierowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawą można również wypełniać fugi o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Dzięki zastosowaniu nanododatków jest odporna na powstawanie wykwitów solnych. Zaprawa jest składnikiem nanosystemu do klinkieru.

Zaprawa murarska ATLAS SILMUR ogólnego przeznaczenia do wznoszenie murów z elementów silikatowych i betonu komórkowego. Zaprawa wystepuje również w klasach M 5, M 7,5 i M 15.

Produkty (0)