Rodzaj tynku :

mineralny

mineralny

Typ :

renowacyjny

renowacyjny

Stosowanie :

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

Zużycie/grubość warstwy w mm [kg/m²] :

ok. 8,0/10

ok. 9,5 / 10

Grubość warstwy [mm] :

od 1 do 2 (w zależności od stopnia zasolenia, wg zaleceń WTA)

od 1 do 2 (w zależności od stopnia zasolenia, wg zaleceń WTA)

Kolory :

szary

szary

Zastosowanie :

do wykonywania dyfuzyjnych i suchych wypraw tynkarskich na wilgotnych i/lub zasolonych ścianach wewnętrznych i zewnętrznych

do wykonywania dyfuzyjnych wypraw tynkarskich, osuszajacych wilgotne lub mokre i zasolone mury

Sposób nakładania :

ręczny i mechaniczny

ręczny i mechaniczny

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +30

od +5 do +30

Reakcja na ogień :

klasa A1

klasa A1

Przyczepność [N/mm²] :

≥ 0,08 (po 28 dniach, przełom B)

≥ 0,08 (po 28 dniach)

Wytrzymałość na ściskanie (kategoria) :

CS II

CS II

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

< 0,27 (P = 50%)

< 0,47

Absorbcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 h [kg/m²] :

≥ 0,3

W2

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ :

≤ 15

≤ 15

Czas obróbki [min] :

ok. 35-40

 

Wydajność zaprawy [dm³] :

ok. 30 (pojemnik 25 kg)

 

Przechowywanie :

w suchym pomieszczeniu, do 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

12 m-cy w suchym pomieszczeniu, napoczęte opakowania zużyć w jak najkrótszym terminie

Opakowanie :

25 kg (worek)

25 kg (worek)

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN998-1

PN-EN 998-1:2003